Chính tả (Nghe – viết): Tìm ngọc


Lời giải chi tiết1. Nghe – viết: Tìm ngọc       Chó và Mèo là những con vật rất tình nghĩa. Thấy chủ buồn vì mất viên ngọc được Long Vương tặng, chúng xin đi tìm. Nhờ nhiều mưu meo, chúng đã...