Chính tả (Nghe – viết): Việt Nam có Bác


Lời giải chi tiết1. Nghe – viết: Việt Nam có BácBác là non nước trời mâyViệt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn.Còn cao hơn đỉnh Trường Sơn,Nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha.Điệu lục bát, khúc dân ca,Việt...