Chính tả (Tập chép): Mẩu giấy vụn


Lời giải chi tiết1. Tập chép: Mẩu giấy vụn (Từ Bỗng một em gái … đến Hãy bỏ tôi vào sọt rác!)   Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy, nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt...