Chính tả (Tập chép): Mẹ


Lời giải chi tiếtChính tảMẹ1. Tập chép: Mẹ (từ Lời ru … đến suốt đời.)Lời ru có gió mùa thuBàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.Những ngôi sao thức ngoài kiaChẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.Đêm nay...