Chính tả (Tập chép): Người thầy cũ


Lời giải chi tiết1. Tập chép: Người thầy cũ (từ Dũng xúc động nhìn theo … đến không bao giờ mắc lại nữa)       Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung...