Chính tả (Tập chép): Những quả đào


Lời giải chi tiết1. Tập chép: Những quả đào     Một người ông có ba đứa cháu nhỏ. Một hôm, ông cho mỗi cháu một quả đào. Xuân ăn đào xong, đem hạt trồng. Vân ăn xong, vẫn còn thèm. Còn...