Chính tả (Tập chép): Tiếng võng kêu


Lời giải chi tiết1. Tập chép: Tiếng võng kêuKẽo cà kẽo kẹtBé Giang ngủ rồiTóc bay phơ phấtVương vương nụ cười.Trong giấc mơ emCó gặp con còLặn lội bờ sông?Có gặp cánh bướmMênh mông, mênh mông?- Chữ đầu các dòng...