Chính tả – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1


1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:a) (cong, coong)chuông xe đạp kêu kính.........,vẽ đường..........b) (xong, xoong)làm......... việc, cái.........2. Điền từ ngữ theo yêu cầu ở cột A vào chỗ trống ở cột B:ABa) Từ ngữ chỉ...
1.  Điền vào chỗ trống:a) s hoặc xMột nhà...... àn đơn....... ơ vách nứaBốn bên...... uối chảy, cá bơi vuiĐêm đêm cháy hồng bên bếp lửaÁnh đèn khuya còn...... áng lưng đồi.b) ươn hoặc ươngMồ hôi mà đổ xuống v....Dâu xanh...