Chính tả – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1


1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi:- m... dao,                        con m...,             n...... lửa,                    ...
1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi:- khung c....,        c.... ngựa,                s.... ấm- mát r....,           g.... thư,                    t.... cây2. Tìm và viết...