Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


(1) Điền vào chỗ trống:a) s hoặc x                         b) ut hoặc uc-....ay sưa                         - ch….´.. mừng ....ay lúa                         ...
(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:- (xâu, sâu):……bọ, …….. kim- (sắn, xắn): củ     ……., …….          tay áo- (xinh, sinh): ………sống, ………đẹp- (sát, xát): ……..gạo, ………..bên cạnh2. Điền tiếng có nghĩa vào chỗ trống:TRẢ LỜI:(1) Chọn chữ...