Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


Chọn bài tập 1 hoặc 2:1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc giHoa …ấy đẹp một cách …ản …ị. Mỗi cánh hoa …ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc …ực …ỡ....
Chọn bài tập 1 hoặc 2.1. Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật: Bắt đầu bằng r Bắt đầu bằng d  Bắt đầu bằng gi rổ,... dế,... giường,...2. Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc...