Chính tả – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau:1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:   Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa....ổ, em thấy lồng trống không. Chú ….áo nhỏ...
Chọn làm 1 trong 2 bài tập:1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:    Bầu trời....ám xịt như ….à xuống....át tận chân trời. Sấm rền vang, chớp loé sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc,...