Chính tả – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1


1.Chép vần của từng tiếng trong hai dòng thơ sau vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:Em yêu màu tím Hoa cà, hoa sim.TiếngVầnÂm đệmÂm chínhÂm cuốiEm ............ ............  ............ yêu  ............ ............  ............ màu  ............àutím  ............ ............  ............  TiếngVầnÂm đệmÂm chínhÂm cuốiHoa      cà      hoa      sim   2. Từ bài tập trên, em hãy cho biết khi...