Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:Thăm nhà BácAnh dắt em vào cõi Bác xưaĐường xoài hoa trắng nắng đu đưaCó hồ nước lặng sôi tăm cáCó...
Viết các từ thích hợp vào chỗ trống (chọn bài tập 1 hoặc 2):1. Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:- Chất lỏng, dùng để tháp đèn, chạy máy: …………- Cất, giữ kín, không cho ai...