Chính tả – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


1. Nhớ lại và viết tên một số nước Đông Nam Á………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(2) a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.           Lưng đằng…..ước, bụng đằng sauCon mắt ở dưới, cái đầu ở trên.     ...
(1) Tìm từ ngữ:a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa như sau:- Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao:..............- Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó: ..............b)...