Chính tả – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1


1. Gạch dưới những tiếng có ưa hoặc uơ trong hai khổ thơ dưới đây:Thuyền đậu, thuyền đi hạ kín muiLưa thưa mưa biển ấm chân trờiChiếc tàu chở cá về bến cảngKhói lẫn màu mây tưởng đảo khơi. Em bé...