Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1


1. Điền vào chỗ trống và ghi lời giải câu đố:a) tr hoặc ch Mình.........òn, mũi nhọn..........ẳng phải bò,.........âuUống nước ao sâuLên cày ruộng cạn    Là cái.....b) iên hoặc iêngTrên trời có g......... nước trongCon k..... chẳng lọt, con ong chẳng...
1. Điền en hoặc oen vào chỗ trống-   nhanh nh...........-   sắt h.........gỉ-   nh......... miệng cười-    h.........nhát2. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây:a) trung....................chung....................trai....................chai....................trống ....................chống....................b)kiên....................kiêng....................miến....................miếng....................tiến....................tiếng....................TRẢ LỜI:1. Điền en hoặc oen vào...