Chủ đề 1: Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế…


Đề bàiHãy quan sát hoặc thực hiện thí nghiệm và nêu nhận xét, kết luận.- Dụng cụ: nguồn điện một chiều N (biến thế nguồn), biến trở B với con chạy C (có tác dụng làm thay đổi cường độ...
Đề bàiĐồ thị ở hình H.13 biểu diễn cho một hàm số có dạng I = aU, trong đó a là một hằng số. Hãy xác định hằng số a này, từ đó xác định:- Cường độ dòng điện chạy...
Đề bàiHãy trả lời câu hỏi lúc đầu : Em hãy dự đoán giá trị trong các ô trống ở Bảng 1 và trình bày lập luận để có kết quả đó.Lời giải chi tiếtCác dữ liệu của U và I phải...
Đề bàiTrong cuộc sống, thường phải có đường dây dẫn điện nối từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Khi nhà máy điện hoạt động, giữa điểm đầu và điểm cuối của một đường dây dẫn có một hiệu điện...
Đề bàiNếu mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.Đồ thị biểu diễn mối liên hệ này có dạng như thế nào?Khi hiệu điện thế...
Đề bàiKhi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là \({U_1}\) thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là \({I_1}\). Khi hiệu điện thế là \({U_2}\) thì cường độ dòng điện là \({I_2}\). Hệ thức nào sau đây là...
Đề bàiKhi hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 4,5V thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là 0,36A. Khi hiệu điện thế giảm đi 0,5V thì cường độ dòng điện giảm đi.A. 0,04A                     B. 0,32AC....
Đề bàiMột đường dây tải điện, vào ban ngày khi cường độ dòng điện đi qua dây là 250A thì hiệu điện thế giữa điểm đầu và điểm cuối của dây là 50V. Vào ban đêm khi cường độ dòng...
Đề bàiKhi hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng thêm 2,5V thì cường độ dòng điện qua dây tăng 0,2A. Khi hiệu điện thế giảm đi 2V thì cường độ dòng diện tăng thêm hay giảm đi...
Đề bàiHình H1.5 mô tả đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.a) Viết phương trình biểu diễn đồ thị này...
Đề bài* Khi thực hiện thí nghiệm đo hiệu điện thế U giữa hai đầu một dây dẫn và cường độ dòng điện I qua dây dẫn đó, một nhóm học sinh lập được bảng số liệu sau (Bảng 3).a)...