Chủ đề 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng


Đề bàiHãy tính toán và nhận xét: Bảng sau cho biết khối lượng và thể tích của ba bức tượng bằng gỗ, đá và sắt. Em hãy tính toán và điền thêm số liệu vào cột (4) trong bảng.Vật đặt...
Đề bàiTừ nhận xét trên, em có thể cho biết khối lượng riêng của một chất được xác định bằng cách nào và đơn vị của khối lượng riêng là gì?Lời giải chi tiếtKhối lượng riêng của một chất đưọc...
Đề bàiTừ bảng khối lượng riêng nêu trên em hãy cho biết:- Chất rắn nào được nêu trong bảng nặng nhất, nhẹ nhất?- Chất lỏng nào được nêu trong bảng nặng nhất, nhẹ nhất?Lời giải chi tiếtChất rắn nặng nhất:...
Đề bàiTrong xây dựng các khu tòa nhà cao tầng, khi vừa làm xong phần nền móng người ta thường chất lên dó các khối đá rất to để kiểm tra sức chịu đựng của nền móng (hình HI 1.2)....
Đề bàiMột vật có khối lượng m (kg) và thể tích V (m3), làm bằng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). Em hãy viết công thức liên hệ m với D và V.Lời giải chi tiếtCông thức liên hệ...
Đề bàiKhi biết khối lượng riêng của một chểt, em có thể suy ra trọng lưọng riêng của chất đó và ngược lại được không?Lời giải chi tiếtKhi biết khối lượng riêng ta có thể suy ra trọng lượng riêng...
Đề bàiDựa trên kiến thức về khối lượng riêng nêu trên, em hãy cho biết trọng lượng riêng của một chất được xác định cách nào, có đơn vị là gì và công thức liên hệ trọng lượng riêng với...
Đề bàiThế nào là khối lượng riêng? Hãy nêu đơn vị của khối lượng riêng và công thức liên hệ khối lưọng riêng với khối lượng, thể tích của vật?Lời giải chi tiếtKhối lượng riêng của một chất được xác...
Đề bàiThế nào là trọng lượng riêng? Hãy nêu đơn vị của trọng lượng riêng với trọng lượng,thể tích của vật?Lời giải chi tiết- Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một đơn vị thể tích chất...
Đề bàiMột chất càng nặng khiA. Một vật làm bằng chất đó có trọng lượng càng lớn.B. Một vật làm bằng chất đó có thế tích càng nhỏ.C. Chất đó có khối lượng riêng càng nhỏ.D. Chất đó có trọng...
Đề bàiCho biết đồng nặng hơn sắt. Nếu có một khối đồng và một khối sắt thì:A. Khối lượng của khối đồng luôn lớn hơn khối sắt.B. Trọng lượng của khối đổng luôn lớn hơn khối sắt.C.  Khối đồng có...
Đề bàiCách đây hơn một ngàn năm trăm năm, ở Ấn Độ người ta đã đúc được một chiếc cột bằng sắt cao hơn 7m và giữ nguyên vẹn cho đến ngày này (hình H11.3). Thể tích của chiếc cột...
Đề bàiMột bức tượng đặc bằng vàng. Các phép cân và đo cho biết bức tượng có trọng lưọng là 18N và thể tích 0,0001\(m^3\). Hỏi bức tượng được làm bằng vàng nguyên chất hay có pha thêm bạc đồng?Lời...
Đề bàiMột căn phòng có dạng hình hộp, kích thước mỗi cạnh là 4m. Cho biết khối lượng riêng của không khí trong phòng là l,2kg/m3. Tìm khối lượng của không khí trong phòng.Lời giải chi tiếtThể tích của căn...
Đề bàiNước có khối lượng riêng là D = 1000kg/m3. Đổi giá trị này ra theo đơn vị kg/L và g/cm3ợ Chì có khối lượng riêng D = 11, 3 g/cm3. Đổi giá trị này ra theo đơn vị kg/m3....