Chủ đề 14: Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện


Đề bàiCác vật liệu kim loại bị hút bởi nam châm được gọi tên là gì?Các cực từ của một nam châm có tên gọi là gì? Khi để tự do, mỗi cực từ này luôn quay về hướng địa...
Đề bàiMô tả thí nghiệm chứng tỏ dòng điện tác dụng lực lên kim nam châm ở gần nó. Loại tác dụng này của dòng điện có tên gọi là gì?Trong thí nghiệm dòng điện chạy qua dây dẫn tác...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây về nam châm là đúng?A. Nam châm có thể hút sắt nhưng sắt không thể hút nam châm.B. Trái Đất là một nam châm mà cực từ Nam nằm ở gần cực Bắc địa...
Đề bàiLực tác dụng trong trường hợp nào sau đây không phải là lực từ?A. Lực hút của thanh nam châm lên viên bi sắt đặt gần cực từ của nó.B. Lực do dòng điện tác dụng làm quay kim...
Đề bàiKhi đưa một sợi dây kim loại lại gần kim nam châm, trường hợp nào sau đây dây không làm lệch hướng của kim nam châm?A. Dây thép không có dòng điện chạy qua.B. Dây thép có dòng điện...
Đề bàiKhi thả các nam châm hình nhẫn vào một ống trụ nhôm như hình H14.11, giải thích vì sao trong hình H14.11a các nam châm nằm sát nhau ở đáy trụ còn hình H14.11b, các nam châm phía trên...
Đề bàiHai thanh A, B gồm một thanh nam châm và một thanh sắt có hình dạng giống nhau. Thanh nam châm có cực từ ở hai đầu thanh. Khi đặt A và B ở các vị trí như hình...
Đề bàiHai thanh A và B có hình dạng giống nhau. Cả hai thanh đều có thể là nam châm hoặc một thanh nam châm, một thanh sắt. Thanh nam châm có cực từ ở hai đầu thanh. Không sử...
Đề bàiHãy thực hiện thí nghiệm và nêu nhận xét.Đặt một nam châm trên giá thẳng đứng, đầu trên của giá có một mũi nhọn tiếp xúc với nam châm để kim có thể quay tự do quanh giá (hình...
Đề bàiHãy thực hiện thí nghiệm và nêu nhận xét.Đưa cực từ của hai nam châm lại gần nhau trong các trường hợp: hai cực từ cùng tên và hai cực từ khác tên (hình H14.8). Mô tả hiện tượng...
Đề bàiHãy thực hiện thí nghiệm và nêu nhận xét, kết luận.Dùng một dây dẫn đặt ở mặt trên của một la bàn sao cho dây dẫn nằm gần song song với kim nam châm. Nối một đầu dây dẫn...
Đề bàiHãy giải thích trò ảo thuật vui nêu lên lúc đầu: vì sao con ong chỉ bay loanh quanh bông hoa mà không chạm được vào bông hoa?Lời giải chi tiếtVì người ta gắn trên bông hoa và trên...
Đề bàiMột cây kim may như hình H14.10 đã được từ hóa (làm cho có từ tính). Em hãy nêu lên và thực hiện cách xác định: đầu nào của cây kim là cực từ Bắc, đều nào là cực...