Chủ đề 16: Ròng rọc


Đề bàiEm hãy đo trọng lượng của một vật nặng rồi treo vào đầu một lực kế của lò xo. Dùng tay cầm đầu trên của lực kế rồi kéo lực kế và vật đi lên từ từ theo phương...
Đề bàiDụng cụ: vật nặng, ròng rọc, giá đỡ, đây kéo. Em hãy thực hiện hai cách mắc ròng rọc như hình H16.3 để kéo vật đi lên. Khi đó, hãy quan sát và so sánh chuyển động của ròng...
Đề bàiThực hiện thí nghiệm như hình H16.4 để đo lực kéo vật đi lên và nhận xét.- Dụng cụ: quả cân, lực kế, ròng rọc, dây kéo, giá đỡ.- Kéo từ từ lực kế theo các phương khác nhau....
Đề bàiThực hiện thí nghiệm hình H16.5  để đo lực kéo vật đi lên và nhận xét.Lời giải chi tiếtNhận xét:So với lực kéo vật lên trực tiếp, lực kéo vật lên qua ròng rọc động có phương chiều không...
Đề bàiEm hãy giải thích kết quả của thí nghiệm được thực hiện lúc ban đầu: Vì sao quả cân nhẹ lại có thể đi xuống, kéo quả cân nặng hơn đi lên?Lời giải chi tiếtNhận xét:Quả cân nhẹ tạo...
Đề bàiNêu đặc điếm về phương, chiều, độ lớn của lực kéo vật từ từ đi lên theo phương thẳng đứng.Lời giải chi tiếtLực kéo vật lên từ từ theo phương thẳng đứng có chiều đi lên, có độ lớn...
Đề bàiSo sánh chuyển động của ròng rọc cố định và ròng rọc động khi dùng chúng để kéo vật lên cao.Lời giải chi tiết- Ròng rọc cố định là ròng rọc chỉ quay tại chỗ.- Ròng rọc động là...
Đề bàiNêu tác dụng cùa ròng rọc cố định, của ròng rọc động khi dùng chúng để kéo vật lên cao.Lời giải chi tiết- So với khi kéo trực tiếp vật lên cao, ròng rọc cố định có tác dụng...
Đề bàiKhi kéo thùng nước từ dưới giếng lên (hình HI 6.6), ta dùng ròng rọc cố địnhA. Tăng cường độ của lực kéo.B. Giảm cường độ của lực kéo.C. Thay đổi hưóng của lực kéo.D. Thay đổi cả hướng...
Đề bàiHình H16.7 cho thấy người ta dùng một hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động để kéo vật lên cao. So với lực kéo vật lên trực tiếp, hệ thống ròng rọc này có tác dụng:A....
Đề bàiNêu một ví dụ trong đời sống có sử dụng ròng rọc. Cho biết đó là loại ròng rọc nào và có tác dụng làm thay đổi phương, chiều hay độ lớn của lực kéo.Lời giải chi tiếtVí dụ:...