Chủ đề 17: Lực điện từ


Đề bàiHãy thực hiện các thí nghiệm và kết luận.Mắc mạch điện như hình H17.4. Đoạn dây dẫn thẳng AB bằng đồng (hoặc nhôm) đặt trên hai thanh ray nằm ngang cũng bằng đồng (hoặc nhôm) trong từ trường của...
Đề bàiHãy thực hiện thí nghiệm và nêu nhận xét.Thực hiện lại thí nghiệm trong HĐ1 và quan sát chiều chuyển động của đoạn dây AB khi đóng công tắc K.- Đổi đầu dây nối vào hai cực của nguồn...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời:Quy tắc bàn tay trái giúp ta xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, được mô tả như...
Đề bàiHãy luyện tập vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định phương, chiều của lực điện từ.Một khung dây dẫn ABCD có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường của một nam châm như hình H17.6....
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.Khi đặt khung dây dẫn trong từ trường...
Đề bàiHãy thực hiện thí nghiệm và nêu nhận xét.Hãy quan sát động cơ của mô hình động cơ điện một chiều khi cho dòng điện đi vào khung dây.Khi động cơ điện hoạt động,………….. năng được chuyển hóa chủ...
Đề bàiHình H17.9 mô tả đoạn day dẫn AB treo trong từ trường của một nam châm. Khi cho dòng điện qua dây theo chiều như hình, lực điện từ kép dây AB và dây treo lệch sang phía nào?Lời...
Đề bàiHình H17.10 mô tả khung dây ABCD có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường của một nam châm. Ở vị trí này, lực điện từ tác dụng lên các cạnh AB, CD có phương, chiều như...
Đề bàiThế nào là lực điện từ?Dây dẫn có dòng điện chạy qua ở vị trí thế nào trong từ trường thì chịu tác dụng của lực điện từ?Chiều của lực điện từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn...
Đề bàiHãy nêu hai bộ phận chính của động cơ điện một chiều. Bộ phận nào là stato, là rôto?Nêu nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều.Mô tả sơ lược cấu tạo của bộ góp trong động...
Đề bàiĐoạn dây AB có dòng điện chạy qua đặt phía trên một nam châm như hình H17.12. Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây này có hướngA. lên phía trên                                   B. xuống phía dưới.C. ra phía trước                                   D....
Đề bàiMột khung dây dẫn ABCD có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường của một nam châm, ở vị  trí như hình H17.13. Hãy nhìn từ phía trước và hơi chếch từ trên xuống. Lực điện từ...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây về động cơ điện một chiều đúng?A. Quạt quay dùng trong mạng điện gia đình là một loại động cơ điện một chiều.B. Khi nguồn điện cung cấp cho khung dây dẫn đảo cực...
Đề bàiMột xe đạp sử dụng động cơ điện một chiều, công suất của động cơ là 350W. Cho biết lực kéo xe chuyển động là 50N và tốc độ của xe là 14,4 km/h. Hãy tìm hiệu suất của...
Đề bàiHình H17.14 mô tả một động cơ điện một chiều đơn giản, gồm pin, nam châm và khung dây dẫn. Hãy chỉ ra phương, chiều của lực điện từ tác dụng lên các cạnh thẳng đứng của khung dây,...