Chủ đề 18: Bài tập từ trường và lực điện từ


Đề bàiĐoạn dây AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường của một nam châm.a) Đoạn dây đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều dòng điện hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ được mô...
Đề bàiMột khung dây dẫn ABCD có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường của một nam châm. Khung dây có thể quay quanh trục đối xứng OO’ nằm ngang. Khi khung dây ở vị trí được mô tả...
Đề bàiHai ống dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt gần nhau như mô tả ở hình H18.4. Phát biểu nào sau đây đúng?A. Đầu A của ống dây I là cực từ Bắc.B. Đầu C của ống dây...
Đề bàiĐoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường của một nam châm như hình H18.5. Gọi 1 và 2 là kí hiệu tên các cực từ của nam châm. Xét các trường hợp sau:a)...
Đề bàiĐể thay đổi chiều quay của khung dây trong động cơ điện một chiều, ta cần thực hiện cách nào sau đây?A. Đổi chiều dòng điện trong khung dây hoặc hoán đổi hai cực từ của nam châm.B. Đồng...
Đề bàiĐặt một kim nam châm trên giá đỡ ở phía trước đầu A của một ống dây dẫn như hình H18.6. Ban đầu khóa K mở. Đóng khóa K để ống dây dẫn trở thành một nam châm. Dùng...
Đề bàiHai ống dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt gần nhau như mô tả ở hình H18.7 và hai đầu A, C của hai ống dây hút nhau. Hãy cho biết dòng điện I2 chạy trong ống dây...
Đề bàiĐoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường của một nam châm.a) Đoạn dây dẫn đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều dòng điện hướng ra phía sau mặt phẳng hình vẽ...
Đề bàiĐoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường của một nam châm như hình H18.9. Gọi 1 và 2 là kí hiệu tên các cực từ của nam châm. Cho biết lực điện từ...
Đề bàiMột khung dây dẫn ABCD có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường của một nam châm. Khung dây có thể quay quanh trục đối xứng OO’ nằm ngang. Khi khung dây ở vị trí được mô tả...
Đề bàiMột khung dây dẫn ABCD có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường của một nam châm. Khung dây có thể quay quanh trục đối xứng OO’ nằm ngang. Khi khung dây ở vị trí được mô tả...
Đề bàiTreo một nam châm gần một ống dây dẫn như hình H18.1. Ban đầu khóa K mở.a) Đóng khóa K. Ống dây dẫn trở thành một nam châm. Dùng quy tắc bàn tay phải hoặc một quy tắc khác,...