Chủ đề 18: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng


Đề bàiThực hiện thí nghiệm: Đổ đầy nước màu vào một bình cầu. Đậy chặt bình bằng một nút cao su có một ống thuỷ tinh cắm xuyên qua. Khi này nước màu sẽ dâng lên trong ống (hình H18.2a).Đặt...
Đề bàiĐặt bình cầu vào chậu nước lạnh. Quan sát hiện tượng xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh. Hãy giải thích. Có kết luận gì về sự nở vì nhiệt của chất lỏng?Lời giải chi tiếtNhận xét:Khi...
Đề bàiĐặt hai bình cầu vào cùng một chậu nưóc nóng (hình H18.3b). Quan sát hiện tượng xảy ra với mực chất lỏng trong hai ống thủy tinh. Hãy giải thích?Người ta có kết luận gì về sự nở vì...
Đề bàiQuan sát một thí nghiệm được mô tả như hình H18.4. Quan sát hiện tuọng xảy ra và giải thích vì sao.Một bình thủy tinh đựng đầy nước, miệng bình được bịt lại bằng một nút cao su. Sau...
Đề bàiThể tích của một khối chất lỏng thay đổi thế nào khi nhiệt độ chât lỏng tăng lên, giảm đi?Lời giải chi tiếtThông thường, thể tích chất lỏng tăng khi nhiệt độ tăng lên, thể tích chất lỏng giảm...
Đề bàiKhi nhiệt độ tăng như nhau, các chất lỏng khác nhau nhưng cùng thể tích ban đầu có nở ra như nhau hay không?Lời giải chi tiếtKhi nhiệt độ tăng như nhau, các chất lỏng khác nhau nhưng cùng...
Đề bàiKhi đung nóng một khối chất lỏng, đại luọng nào sau đây của khối chất lỏng không thay đổi?A. Thể tích.    B. Khối lượng riêngC. Trọng lượng.         D. Trọng lượng riêng.Lời giải chi tiếtKhi đun nóng khối chất lỏng thì thể...
Đề bàiKhi đun nóng một khối chất lỏng, đại lượng nào sau đây của khối chất lỏng tăng lên ?A. Thể tích.    B. Khối lượng riêngC. Khối lượng.           D. Trọng lượng riêng.Lời giải chi tiếtKhi đun nóng khối chất lỏng thì thể tích...
Đề bàiHãy giải thích tại sao khi đựng chất lỏng trong chai, người ta không đổ chất lòng vào đầy chai.Lời giải chi tiếtNếu đổ chất lỏng đầy chai thì khi nhiệt độ môi trường tăng lên làm chất lỏng...
Đề bàiTại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?Lời giải chi tiếtNếu đổ nưóc thật đầy ấm thì khi đun nóng nước làm nước nở ra, thể tích tăng lên sẽ...