Chủ đề 2 : Điện trở của dây dẫn. Định luật Ohm (Ôm)


Đề bàiHãy tìm hiểu và rút ra các nhận xét, kết luận.Trong một thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của I vào U với hai đầu dây dẫn khác nhau và sai số của dụng cụ đo không đáng...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời:Em hãy trả lời:Hai dây dẫn khác nhau có các điện trở là \({R_1}\) và \({R_2}\). Mỗi dây dẫn được nối vào nguồn hiệu điện thế U như nhau. Cường độ dòng điện qua...
Đề bàiNgười ta có thể đo điện trở bằng ôm kế (thường được bố trí trong đồng hồ đo điện đa năng, hình H2.2). Dùng ôm kế, đo được điện trở của một bóng đèn pin (loại đèn sợi đốt)...
Đề bàiHãy cùng tìm hiểu vấn đề nêu lên lúc ban đầuNối một bóng đèn pin (loại đèn sợi đốt) với nguồn điện có hiệu điện thế là 9V, cường độ dòng điện qua đèn là 0,5A. Khi này, điện...
Đề bàiViết công thức xác định điện trở của một vật dẫn. Nếu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức. Vẽ các kí hiệu của điện trở trong sơ đồ mạch điện. Thông thường,...
Đề bàiPhát biểu và viết công thức của định luật Ôm. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức.Một dây dẫn có điện trở R. Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện...
Đề bàiHai bóng đèn pin (loại đèn sợi đốt) đang cháy sáng, có điện trở \({R_1},{R_2}\). Hiệu điện thế đặt vào hai đầu của bóng đèn thứ nhất là \({U_1} = 6V,\) của bóng đèn thứ hai là \({U_2} =...
Đề bàiMột dây dẫn có điện trở R. Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện qua dây là I. Nếu điện trở của dây tăng lên đến giá trị R’ = 3R...
Đề bài Một dây dẫn xác định có điện trở R. Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện qua dây là I. Khi tăng hiệu điện thế U lên gấp đôi thì:A. Cường...
Đề bàiRót nước từ đường ống của Công ti cấp nước dẫn đến từng gia đình vào một cái li. Nhúng hai que đo của một ôm kế vào li nước để đo điện trở của nước trong li. Thực...
Đề bàiDùng hai tay nắm vào đầu hai que đo của một ôm kế để đo điện trở của cơ thể người. Thực hiện phép đo trong hai trường hợp: khi hai tay khô ráo và khi hai tay bị...
Đề bàiMột dây dẫn có điện trở \(R = 12\Omega \). Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 6V.a) Tìm cường độ dòng điện qua dây dẫn.b) Giữ nguyên giá trị hiệu điện thế U,...
Đề bàiHình H2.7 mô tả đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai dây dẫn có điện trở \({R_1},{R_2}\).a) Tìm giá trị các điện trở \({R_1},{R_2}\).b) Với cùng một...