Chủ đề 22: Máy biến thế – Truyền tải điện năng đi xa


Đề bàiHiệu điện thế phát ra từ một nhà máy điện là 25 000V. Nếu hiệu điện thế này được nối trực tiếp vào đường dây tải điện thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là\({P...
Đề bàiHãy nêu các bộ phận chính của một máy biến thế và mô tả kí hiệu của máy biến thế trong các sơ đồ mạch điện.Trong một máy biến thế, cuộn dây nào được gọi là cuộn sơ cấp,...
Đề bàiVì sao có sự hao phí điện năng khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn?Gọi \(P\) là công suất điện cần truyền đi, U là hiệu điện thế đầu đường dây truyền tải điện, R...
Đề bàiMáy biến thế được dùng để:A. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều.B. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng điện không đổi.C. biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện không...
Đề bàiMột máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1200 vòng. Cho biết khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là 240V thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là 12V. Số vòng...
Đề bàiTrong sự truyền tải điện năng, với một công suất điện xác định cần truyền đi, có thể làm giảm công suất điện hao phí bằng phương pháp nào sau đây?A. Tăng chiều dài đường dây tải điện.B. Tăng...
Đề bàiTrong sự truyền tải điện năng, với một công suất điện xác định cần truyền đi, nếu đồng thời tăng đường kính tiết diện dây dẫn lên gấp đôi và tăng hiệu điện thế ở đầu đường dây dẫn...
Đề bàiTrong sự truyền tải điện năng đi xa:- vì sao phương pháp giảm điện trở của đường dây tải điện không phải là phương pháp chủ yếu để làm giảm công suất điện hao phí trên đường dây dẫn?-...
Đề bàiHãy quan sát một máy biến thế và cho biết:- lõi sắt của máy biến thế là một khối sắt đặc hay là các lá sắt ghép lại với nhau?- nếu lõi sắt là các lá sắt, các lá...
Đề bàiHãy tìm hiểu, thực hiện thí nghiệm, trả lời và nêu kết luận.Hãy quan sát một mô hình máy biến thế và chỉ ra các bộ phận chính của nó.Nối cuộn sơ cấp với một nguồn hiệu điện thế...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời, rút ra kết luận.Với một công suất P xác định cần truyền đi, để làm giảm\({P_{hp}}\), ta phải thay đổi R hoặc U theo hướng nào (tăng hay giảm)?Dựa trên công thức \(R =...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Hình H22.4 minh họa hệ thống tải điện từ nhá máy điện đến các nơi tiêu thụ. Em hãy cho biết các máy biến thế trong hệ thống này, máy nào là máy tăng...
Đề bàiĐể dùng nguồn điện xoay chiều 240V thắp sáng bình thường một bóng đèn sợi đốt 12V, ta cần phải sử dụng một máy biến thế tăng thế hay giảm thế ? Số vòng dây của cuộn sơ cấp máy...
Đề bàiEm hãy giải thích vì sao trong sự tryền tải điện năng đi xa, dòng điện  xoay chiều lại có ưu điểm hơn hẳn so với dòng điện một chiều ?Lời giải chi tiếtKhi truyền tải dòng điện đi xa,...