Chủ đề 23: Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng n…


Đề bàiHãy tìm hiểu thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật.Người ta dùng đèn cồn lần lượt đun hai khối lượng nước khác nhau (100g...
Đề bàiHãy tìm hiểu  thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ của vật.Các em hãy trả lời và nêu nhận xét:- Trong thí nghiệm, cần...
Đề bàiHãy tìm hiểu  thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất cấu tạo vật.Các em hãy trả lời và nêu nhận xét:- Trong thí nghiệm, cần phải giữ...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời- Để đúc một bức tượng bằng đồng người ta phải đun cho đồng nóng chảy rồi đổ vào khuôn. Em hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp để một khối đồng có khối...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Một ấm pha trà bằng sứ có khối lượng \({m_1} = 400g\), nhiệt độ \({t_1} = {25^o}C\). Trước khi pha trà, người ta muốn làm cho ấm nóng lên. Biết nhiệt dung riêng của...
Đề bàiĐể xác định nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm, người ta dùng một dụng cụ có tên là nhiệt lượng kế. Đó là một bình có hai lớp vỏ, giữa hai lớp vỏ là không khí để ngăn cản...
Đề bàiNhiệt lượng một vật thu vào, tỏa ra phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức tính nhiệt lượng thu vào, tỏa ra của một vật, nêu tên gọi và đơn vị tính của từng đại lượng...
Đề bàiHai vật trao đổi nhiệt với nhau tuân theo nguyên lí truyền nhiệt như thế nào?Một khối sắt có nhiệt độ 80oC được thả vào nước ở nhiệt độ 20oC. Cho biết khối sắt và nước có cùng khối...
Đề bàiĐể đun một khối nước có khối lượng m, nhiệt độ 23oC nóng lên đến 98oC, ta cần cung cấp cho nước một nhiệt lượng A. Để đun nóng rượu có khối lượng 3m, nhiệt độ 36oC lên đến...
Đề bàiĐun nước trong một ấm nhôm từ nhiệt độ phòng đến lúc nước sôi. Gọi khối lượng của ấm là m, của nước là m’; nhiệt lượng cung cấp cho ấm là Q, cho nước là Q’. Phát biểu...
Đề bàiMột khối nước có khối lượng \({m_1}\), nhiệt độ là \({t_1} = {20^o}C\) được đổ vào chung với khối nước có khối lượng \({m_2}\), nhiệt độ \({t_2} = {80^o}C\). Để tăng nhiệt độ chung của nước khi có cân...
Đề bàiHai cái li có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ phòng, một li bằng inox và một li bằng nhôm. Nhiệt dung riêng của inox nhỏ hơn của nhôm. Rót vào mỗi li cùng một lượng nước...
Đề bàiMột tấm nhôm và một tấm thép có cùng khối lượng m, cùng nhiệt độ ban đầu \({t_0} = {20^0}C\). Cung cấp cho mỗi tấm một nhiệt lượng Q. Biết tấm thép nóng lên đến nhiệt độ 80oC. Hỏi...
Đề bàiMột tấm kim loại chứa 3kg nước ở nhiệt độ 20oC được đun bằng bếp điện. Thời gian đun nước cho đến lúc nước sôi (ở nhiệt độ 100oC) là 20 min. Cho biết công suất của bếp là...
Đề bàiMột cái bình có khối lượng \({m_1} = 500g\), nhiệt độ \({t_1} = {30^o}C\). Rót nước có khối lượng \({m_2} = 300g\), nhiệt độ \({t_2} = {90^o}C\) vào bình. Nhiệt độ của bình và nước khi có cân bằng...
Đề bàiMột khối kim loại có khôi lượng \({m_0}\), nhiệt độ \({t_0} = {75^o}C\) được thả vào một khối nước có khối lượng m, nhiệt độ t = 20oC thì nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là \({t_1} = {30^o}C\)....
Đề bàiMột khối nhôm và một khối sắt có cùng khối lượng m, cùng nhiệt độ ban đầu \({t_0}\). Đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của các khối này theo nhiệt lượng thu vào được mô tả ở...
Đề bàiNgười ta dùng một cái bếp để đun nóng một khối nước trong thời gian 10 min rồi tắt bếp và để nước nguội dần trong 15 min kế tiếp. Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của...
Đề bàiDựa trên giá trị nhiệt dung riêng của đất và nước, em hãy giải thích các hiện tượng sau:- Ở một vùng biển khí hậu thường ôn hào hơn (ban ngày mát hơn và ban đêm ấm hơn) so...