Chủ đề 26: Thấu kính


Đề bàiVật sáng AB đặt trước một thấu kính hội tụ, vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. Chiều cao của vật là h = 2 cm. Tiêu cự của thấu kính là f = 20 cm....
Đề bàiVật sáng AB đặt trước một thấu kính phân kì, vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. Chiều cao của vật là h = 2cm. Tiêu cự của thấu kính là f = 30cm. Khoảng cách...
Đề bàiMột điểm sáng S đặt trước một thấu kính phân kì như hình H26.32. Dựng ảnh S’ của S qua thấu kính, từ đó vẽ tia ló của tia tới SI cho trên hình.Lời giải chi tiếtẢnh S’ của...
Đề bàiMột điển sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh S’ trong hai trường hợp như hình 26.33. Trong mỗi trường hợp, hãy dùng phép vẽ để xác định vị trí của điểm sáng S, từ...
Đề bàiMột điểm sáng S đặt trước một thấu kính cho ảnh S’ qua thấu kính như các trường hợp như trên hình H26.34, \(\Delta \) là trục chính của thấu kính. Trong mỗi trường hợp, hãy dùng phép vẽ...
Đề bàiVật sáng AB đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính \(\Delta \), A nằm trên trục chính. Cho biết ảnh A’B’ = 45cm. Dùng phép vẽ hãy xác định vị trí quang tâm O và các...
Đề bàiHãy tìm hiểu, thực hiện thí nghiệm, trả lời câu hỏi và nêu kết luận, nhận xét.Lần lượt chiếu một chùm tia sáng song song đến vuông góc với bề mặt của thấu kính rìa mỏng và thấu kính...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Em hãy cho biết: trên các hình H26.15 và H26.16, ảnh của vật sáng qua thấu kính là ảnh thật hay ảnh ảo, cùng chiều hay ngược chiều so với vật và lớn hơn...
Đề bàiHãy thực hiện thí nghiệm và trả lời.Quan sát ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ khi vật ở trước thấu kính, vuông góc với trục chính ở thấu kính.- Vật ở khá xa trước thấu kính....
Đề bàiHãy thực hiệnh thí nghiệm và trả lười, kết luận.Quan sát ảnh của một vật sáng qua thấu kính phân kì khi vật ở trước thấu kính, vuông góc với trục chính của thấu kính. Đặt một màn ảnh...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lờiHình h26.21 mô tả hoạt động một số trường hợp dựng ảnh qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.Chú ý:- Khi dựng ảnh, ảo ảnh và đường kéo dài của tia...
Đề bàiTa biết được:- Khi vật ở rất xa thấu kính, chùm tia sáng từ một điểm trên vật đến thấu kính được coi như là chùm tia song song.- Chùm tia tới song song với trục chính đến thấu...
Đề bàiVật AB đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. Chiều cao của vật là h=3cm. Tiêu cự của thấu kính là f=12 cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính là...
Đề bàiVẽ đường truyền của chùm tía tới songsowng với trục chính qua thấu kính hội tụ và qua thấu kính phân kì. Từ đó cho biết loại thấu kính nào có thể tập trung được ánh sáng mặt trời...
Đề bàiNhìn vào hình H26.24, em hãy cho biết hai thấu kính trong hình, thấu kính nào là thấu kính hội tụ, thấu kính nào là thấu kính phân kì và giải thích vì sao.Lời giải chi tiếtThấu kính bên...
Đề bàiThế nào là thấu kính? Theo hình dạng, thấu kính được chia thành những loại thấu kính nào và phân chia thế nào?Theo đường đi của ánh sáng qua thấu kính, thấu kính được chia thành những loại thấu...
Đề bàiHãy sử dụng kí hiệu thấu kính và vẽ hình mô tả đường truyền của các tia sáng sau qua  thấu kính hội tụ: tia tới quang tâm O, tia tới song song với trục chính, tia tới qua...
Đề bàiMột điểm sáng S ở trước thấu kính có ảnh qua thấu kính là S’- Khi S’ là ảnh thật (hoặc ảnh ảo), chùm tia ló là hội tụ hay phân kì, ảnh nằm trước hay sau thấu kính?-...
Đề bàiNêu cách dựn ảnh S’ của điểm sáng S qua thấu kính khi S nằm ngoài trục chính và cách dựng ảnh của vật sáng AB qua thấu kính khi AB đặt vuông góc với trục chính, A nằm...
Đề bàiNêu các đặc điểm ảnh của một vật sáng qua thấu kính hội tụ khi vật:- Ở rất xa thấu kính- Ở ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính- Ở trong khoảng tiêu cự của thấu kính.Nêu các đặc...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây về thấu kính là đúng?A. Thấu kính có một mặt phẳng và một mặt cong là thấu kính rìa dày.B. Chùm tia tới từ một điểm sáng S đến thấu kính hội tụ luôn...
Đề bàiTrong các hình H26.28, hình nào mô tả sai đường đi của tia sáng qua thấu kính?A. Hình H26.28a.                              B. Hình H26.28b.C. Hình H26.28c.   ...
Đề bàiMột điểm sáng S ở trước thấu kính hội tụ có ảnh qua thấu kính S cũng ở trước thấu kính. Phát biểu nào sai đây đúng?A. Chùm tia sáng từ S đến thấu kính có chùm tia ló...
Đề bàiVật sáng AB đặt trước một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính có ảnh qua thấu kính là A’B’. Ảnh A’B’ không thể có đặc điểm nào sau đây?A. Ảnh ảo, cùng chiều với vật...
Đề bàiHình H26.29 mô tảA. một thấu kính rìa mỏng trong không khí, cũng là thấu kính phân kì.B. một thấu kính rìa mỏng trong không khí, cũng là thấu kính hội tụ.C. một thấu kính rìa dày trong không...
Đề bàiTrong các hình 26.30, hình nào mô tả đúng đường đi của chùm tia sáng qua thấu kính?A. Hình H26.30a.        B. A. Hình H26.30b     C. A. Hình H26.30c.    D A. Hình H26.30dLời giải chi tiếtChọn đáp án B
Đề bàiMắt nhìn qua một li nước thấy được ảnh ngược chiều và nhỏ hơn vật của những vật ở khá xa trước li nước (hình H26.31). Ảnh quan sát được là thật hay ảo và li nước có tác...
Đề bàiMột thấu kính phân kì có tiêu cự f=20 cm. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính, vuông góc với trục chính. Ảnh của AB qua thấu kính là A’B’. Khoảng cách d’ từ A’B’ đến thấu kính...
Đề bàiMột thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính trước thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu...