Chủ đề 32: Bài tập tích hợp: Hiệu ứng nhà kính và sự biến đổi …


Đề bàiỞ các xứ lạnh, ánh sáng mặt trời chiếu đến mặt đất khiến mặt đất và lớp không khí ở gần sát mặt đất ấm nóng lên.- Trong hiện tượng trên, đã có sự biến đổi năng lượng từ...
Đề bàiHãy tìm hiểu thế nào là hiệu ứng nhà kính khí quyển.Vào ban ngày khi ánh sáng mặt trời chiếu đến trái đất, khoảng 20% năng lượng ánh sáng này phản xạ ra khỏi trái đất, phần còn lại...
Đề bàiHãy tìm hiểu về khí nhà  kính và tác dụng của chúng đến khí hậu toàn cầu.Trong khí quyển có nhiều loại chất khí. Các chất khí có tác dụng mạnh trong việc giữ lại sức nóng tỏa ra...
Đề bàiHãy tìm hiểu về hiệu ứng nhà kính nhân loại.Từ ngữ hiệu ứng nhà kính nhân loại để chỉ sự gia tăng hiệu ứng nhà kính khí quyển do chính con người tạo ra.Trong hơn một trăm năm qua,...
Đề bàiHãy tìm hiểu về sự gia tăng của nhiệt độ trên Trái Đất.Do sự gia tăng nồng độ \(C{O_2}\) trong khí quyển, một phần nhiệt năng do ánh sáng mặt trời tạo ra khi đến Trái Đất đã bị...
Đề bàiHãy tìm hiểu về sự dâng cao của mực nước biển.Do nhiệt độ trái đất tăng lên nên băng tuyết ở các địa cực đang tan chảy và mực nước biển đang dâng cao (hình H32.9). Nhiều vùng đất...
Đề bàiẢnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến thiên tai giông bão, lũ lụt.Bão thường được hình thành ở các vùng biển gần xích đạo khi hơi nước bốc lên nhiều và mạnh, cuộn xoáy và ngưng tụ, taojt...
Đề bàiHãy tìm hiểu về các nhà máy điện xanh.Hiện nay có nhiều loại nhà máy điện: nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió (hình H32.12), nhà máy điện mặt trời.Nhà máy nhiệt điện sử...
Đề bàiNhân loại cần làm gì để ngăn chặn sự gia tăng của hiệu ứng nhà kính khí quyển, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra?Theo em hành động nào dưới đây của mỗi quốc...
Đề bàiBản thân mỗi chúng ta có thể làm gì để cùng góp phần ngăn chặn sự gia tăng của hiệu ứng nhà kính khí quyển, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra? Theo em,...