Chủ đề 4: Bài tập vận dụng định luật Ohm


Đề bàiCho mạch điện có sơ đồ như hình H4.5, trong đó R1 = R2 = R3 = R. Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch làA. 3R                          B. R/3C. 2R/3                        D. 3R/2Lời giải chi tiếtCách mắc mạch: (R1...
Đề bàiCho mạch điện có sơ đồ như hình H4.6, trong đó R1 = R2 = R3 = R. Điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ = \(120\Omega \). R có giá trị là:A. \(180\Omega \)                   B....
Đề bàiHai điện trở giống nhau R1 = R2 = R = \(6\Omega \) mắc vào một nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi. Khi hai điện trở mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua mỗi điện...
Đề bàiCho mạch điện có sơ đồ như hình H4.7a, hiệu điện thế UAB­­ ­giữa hai đầu của đoạn mạch có giá trị không đổi, \({R_1} = {R_2} = {R_3} = R = 120\Omega \), ampe kế A chỉ 0,18A.a)...
Đề bàiBa điện trở giống nhau R3 = R2 = R1 = R = \(60\Omega \) mắc vào một nguồn điện có điện thế U = 9V. Tìm cường độ dòng điện qua mỗi diện trở và hiệu điện thế...
Đề bàiCần gắn vào trong mạch điện một điện trở  có thể chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 2A. Ta chỉ có các điện trở như nhu \({R_0} = 100\Omega \), mỗi điện trở chịu được cường...