Chủ đề 6 : Biến trở


Đề bàiHãy tìm hiêu và trả lời, nhận xét.Hình H6.6a mô tả một mạch điện, gồm : nguồn điện, khóa K, bóng đèn và biến trở. Hình H6.6 là sơ đồ của mạch điện này.Đóng khóa K để đèn sáng rồi...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời, nhận xét.Mắc lại mạch điện như hình H6.7.Em hãy vẽ lại sơ đồ của mạch điện này.Đóng khóa K của mạch điện để đèn sáng rồi di chuyển con chạy C của biến...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời, nhận xét.Mắc lại mạch điện như trên hình H6.8a. Hình H6.8b là sơ đồ của mạch điện này.Đóng khóa K của mạch điện để đèn sáng rồi di chuyển con chạy C của...
Đề bàiDây điện trở của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim nikêlin có điện trở suất \(0,{4.10^{ - 6}}\,\Omega.m\), tiết diện 0,5 mm2 gồm 398 vòng, quấn quanh một lõi sứ hình trụ đường kính 2cm.a)...
Đề bàiĐoạn mạch điện có sơ đồ như hình H6.9, trong đó UAB = 12V, \(R = 100\Omega \), biến trở Rb có giá trị lớn nhất là Rmax = \(50\Omega.\)a) Khi di chuyển con chạy C của biến trở,...
Đề bàiThế nào là biến trở? Nêu tên một số biến trở được phân loại theo chất liệu cấu tạo, tên một số biến trở được phân loại theo bộ phận điều chỉnh. Biến trở thường có bao nhiêu chốt...
Đề bàiHãy vẽ sơ đồ của mạch điện gồm nguồn điện, công tắc đóng, bóng đèn, biến trở trong các trường hợp sau:- Bóng đèn và biến trở mắc nối tiếp, biến trở không điều chỉnh được cường độ dòng...
Đề bàiMạch điện có sơ đồ như hình H6.10. Hiệu điện thế U giữa hai đầu A, B có giá trị không đổi. Khi di chuyển dần con chạy C của biến trở về phía đầu N thì:A. độ sáng...
Đề bàiMạch điện gồm biến trở và bóng đèn trong hình H6.11 tương đương với mạch điện nào trong hình H6.12? A. Mạch điện a.B. Mạch điện b.C. Mạch điện c.D. Mạch điện d.Lời giải chi tiếtChọn B.
Đề bàiMạch điện gồm bóng đèn và cái chiết áp trong hình H6.13 tương đương với mạch điện nào trong hình H6.14.A. Mạch điện a.B. Mạch điện b.C. Mạch điện c.D. Mạch điện d.Lời giải chi tiếtChọn A.
Đề bàiTrên một biến trở con chạy có ghi \(20\Omega  - 2A\). Dây biến trở làm bằng hợp kim nicrom có điện trở suất \(\rho  = 1,{1.10^{ - 6}}\,\,\Omega.m\), đường kính tiết diện d = 0,8 mm quấn quanh một...
Đề bàiMột bóng đèn có hiệu điện thế định mức 3V và cường độ dòng điện định mức 0,5A mắc nối tiếp với một biến trở con chạy vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V. Biến trở...
Đề bàiMột bóng đèn có hiệu điện thế định mức 3V và cường độ dòng điện định mức 0,4A mắc với một biến trở con chạy vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V. Biến trở mắc trong...
Đề bàiMạch điện gồm một biế trở chiết áp và một bóng đèn nối với nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi như hình H6.15. Hãy chứng minh khi con chạy C di chuyển và phía đầu A...