Chủ đề 7: Bài tập về điện trở và định luật Ohm


Đề bàiDây tóc của một bóng đèn sợi đốt (hình H7.1) bằng vonfram có đường kính tiết diện d = 0,023 mm. Khi mắc vào hiệu điện thế U = 240V, đèn sáng bình thường và cường độ dòng điện...
Đề bàiMột bóng đèn sáng bình thường khi có hiệu điện thế U1 = 4,5V. Khi đó cường độ dòng điện qua đèn là I = 0,5A. Đèn được mắc nối tiếp với một biến trở vào nguồn điện có...
Đề bàiMạch điện có sơ đồ như hình H7.3, hiệu điện thế giữa hai đầu A, B của mạch điện có giá trị không đổi U = 220V. Dây nối từ A đến M và từ B đến N là...
Đề bàiMột dây dẫn điện bằng đồng co chiều dài l, đường kính tiết diện d. Khi chiều dài tăng lên gấp đôi, để điện trở của dây không đổi, đường kính tiết diện của dây phải:A. Tăng \(\sqrt 2...
Đề bàiHai bóng đèn sợi đốt, dây tóc đèn đều bằng vonfram với cùng chiều dài l nhưng đường kính tiết diện d1 > d2 mắc nối tiếp nhau vào một nguồn hiệu điện thế không đổi. Gọi U1, U2,...
Đề bàiHai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức \({I_1} = {I_2} = I = 0,5A\), hiệu điện thế định mức \({U_1} = 6V,{U_2} = 3V\). Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện...
Đề bàiHai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức \({I_1} = 0,6A,\,\,{I_2} = 0,4A\), hiệu điện thế định mức \({U_1} = {U_2} = 4,5V\). Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện có hiệu...
Đề bàiHai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức ({I_1} = 0,6A,,,{I_2} = 0,4A), hiệu điện thế định mức ({U_1} = 6V,,,{U_2} = 3V). Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện có hiệu...
Đề bàiHai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức \({I_1} = 0,5A,\,\,{I_2} = 0,4A\), hiệu điện thế định mức \({U_1} = 6V,\,\,{U_2} = 3V\). Mắc hai bóng đèn cùng với hai điện trở vào nguồn điện có hiệu...
Đề bàiMạch điện có sơ đồ như hình H7.4, hiệu điện thế giữa hai đầu A, B của mạch điện là U = 220V. Dây nối từ  A đến M và từ B đến N là dây đồng có điện...
Đề bàiHai dây điện trở R1, R2 khi mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế U = 12V thì cường độ dòng điện qua chúng là I = 0,12A, khi mắc song song nhau vào hiệu điện thế U...