Chủ đề 8: Công và công suất của dòng điện


Đề bàiCho rằng giá tiền điện năng trung bình của 1kW.h điện là 1800 đồng. Hãy liệt kê các loại dụng cụ điện trong gia đình (bóng đèn, quạt điện, bếp điện, bàn ủi, tivi, tủ lạnh, máy vi tính,...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời, nhận xét:Em hãy kể tên các vật dụng, thiết bị điện được nêu ở hình H8.4 và cho biết:- Dòng điện sinh ra lực và thực hiện công trong hoạt động của vật...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời, tính toán.Em hãy cho biết, điện năng được chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở hình H8.4?Trong hoạt động của dụng cụ điện...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Hãy quan sát một số dụng cụ điện trong cuộc sống xung quanh (bóng đèn điện, quạt điện, nồi cơm điện, bàn ủi, tivi, tủ lạnh, máy lạnh,…) và cho biết hiệu điện thế...
Đề bàiHãy quan sát hoặc thực hiện thí nghiệm và nêu nhận xét.Mắc mạch điện như sơ đồ hình H8.8, Đ là bóng đèn nhỏ đã biết hiệu điện thế định mức và công suất định mức. Đóng công tắc...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Em hãy cho biết: Một bếp điện mà số ghi trên nó là 220V – 1500W (hình minh họa H8.9)có cường độ dòng điện đi qua là bao nhiêu khi bếp hoạt động bình...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Một nồi cơm điện hoạt động trong 20 phút ở hiệu điện thế 220V (hình minh họa H8.10). Cho biết cường độ dòng điện qua nồi là 0,3A. Em hãy tìm điện năng tiêu...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Trong cuộc sống, công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ do nhà máy điện cung cấp đến từng cơ quan, xí nghiệp, gia đình được đo bằng điện kế (hay còn gọi...
Đề bàiMột bếp điện có số ghi trên nó là 220V – 1600W. Bếp hoạt động bình thường (hình minh họa H8.13) mỗi ngày trong 1,5h. Cho rằng giá tiền điện năng trung bình của 1 kWh điện là 1600...
Đề bàiCó 3 dụng cụ điện: bếp điện 220V – 1200W, nồi cơm điện 220V – 600W và bàn ủi 220V – 1000W mắc song song nhau bằng cách nối vào cùng một ổ cắm điện của mạng điện gia...
Đề bàiDo đâu ta có thể kết luận được dòng điện có năng lượng? Nêu ví dụ minh họa.Năng lượng của dòng điện còn được gọi tên là gì? Hãy kể ra một số dụng cụ điện và cho biết...
Đề bàiThế nào là: công của dòng điện trong một đoạn mạch, công suất điện của một đoạn mạch, công suất của một dụng cụ điện? Nêu công thức liên hệ giữa công và công suất điện.Trên mỗi dụng cụ...
Đề bàiNêu công thức liên hệ giữa công và công suất điện của một đoạn mạch với hiệu điện thế, cường độ dòng điện và thời gian hoạt động của đoạn mạch đó. Nêu tên gọi và đơn vị đo...
Đề bàiCó ba đèn sợi đốt, đèn I: 6V – 3W, đèn II: 3V – 3W, đèn III: 3V – 1,5W. Khi các đèn sáng bình thường, phát biểu nào sau đây về độ sáng của đèn là đúng?A. Đèn...
Đề bàiCó hai bóng đèn sợi đốt, đèn I: 6V – 4W, đèn II: 3V – 2W. Khi hai đèn sáng bình thường, cường độ dòng điện qua đèn I là I1, qua đèn II là I2. So sánh nào...
Đề bàiMột bếp điện hoạt động bình thường với hiệu điện thế 220V (hình minh họa H8.18). Khi trong gia đình chỉ có 1 dụng cụ điện là bếp điện hoạt động và thời gian hoạt động của bếp là...
Đề bàiCó hai dụng cụ điện: bếp điện: 220V – 1800W và nồi cơm điện 220V – 600W mắc song song nhau vào một ổ điện của mạng điện gia đình 220V. Ổ điện này được nối với một cái...
Đề bàiChứng minh rằng với một đoạn mạch gồm các dụng cụ điện mắc nối tiếp hoặc mắc song song thì công suất của đoạn mạch bằng tổng công suất điện của các dụng cụ điện trong mạch.Lời giải chi...