Chủ đề 9: Công và công suất của điện trở. Định luật Joule – Lenz


Đề bàiHãy chứng minh công thức và trả lời câu hỏi vận dụng.Một đoạn mạch chỉ chứa điện trở R có dòng điện cường độ I chạy qua trong thời gian t. Dựa trên các công thức đã học, em...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Em hãy cho biết, một bàn ủi 220V – 750W tỏa ra nhiệt lượng là bao nhiêu khi đèn hoạt động bình thường trong thời gian 20 min (hình minh họa H9.3).Lời giải chi...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Hình H9.4 mô tả thí nghiệm xác định công của dòng điện trong điện trở R và nhiệt lượng tỏa ra từ điện trở R. Kết quả của một lần thí nghiệm như sau:Một...
Đề bàiHãy ghi nhớ định luật và trả lời câu hỏi vận dụng.Cho biết dây dẫn điện trong một gia đình có điện trở tổng cộng là \(0,5\Omega \), cường độ dòng điện chạy trong dây là 6A. Em hãy...
Đề bàiMột bếp điện có ghi 220V – 1500W. Bếp hoạt động bình thường và dùng để đun sôi 3l nước chứa trong một cái ấm. Nhiệt độ ban đầu cảu nước trong ấm là 250C, nhiệt dung riêng của...
Đề bàiViết công thức tính công và công suất điện của điện trở. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức.Nêu một số dụng cụ điện mà bộ phận chính của chúng là đoạn...
Đề bàiHãy phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule – Lenz. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong hệ thức.Một dây dẫn có điện trở \(R = 10\Omega \) coi như không...
Đề bàiTrong một mạch điện có hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, với R1 = 2R2. Trong cùng thời gian t, nhiệt lượng tỏa ra từ R1 là Q1, tù R2 là Q2. Liên hệ nào sau...
Đề bàiTrong một mạch điện có hai điện trở R1 và R2 mắc song song, với R1 = 3R2. Trong cùng thời gian t, nhiệt lượng tỏa ra từ R1 là Q1, tù R2 là Q2. Liên hệ nào sau...
Đề bàiHai điện trở như nhau R1 = R2 = R được nối vào một nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi. Nhiệt lượng do hai điện trở tỏa ra trong thời gian t khi hai điện trở...
Đề bàiMột dây điện trở R được mắc vào một nguồn điện có hiệu điện thế U, nhiệt lượng tỏa ra từ điện trở trong thời gian t là Q. Nếu cắt dây điện trở R làm đôi rồi mắc...
Đề bàiMột bóng đèn sợi đốt 220V – 60W hoạt động bình thường. Cho rằng 95% điện năng tiêu thụ của đèn biến thành nhiệt. Tính nhiệt lượng do đèn tỏa ra khi đèn sáng trong thời gian 1h. Nếu...
Đề bàiMột ấm điện, trên ấm có ghi 220V – 1100W. Bộ phận chính của ấm là một dây dẫn bằng hợp kim và tỏa nhiệt khi có dòng điện chạy qua. Khi chưa nối ấm với nguồn điện, điệ...
Đề bàiHãy giải thích hiện tượng: khi có dòng điện chạy qua thì dây tóc của đèn sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao nhưng dây dẫn nối đèn với nguồn điện thì hầu như không nóng lên...
Đề bàiHai đèn sợi đốt, số ghi trên đèn I: 220V – 40W, trên đèn II: 220V – 60W. Cho rằng dây tóc của hai đèn này làm bằng cùng một chất liệu và có cùng tiết diện (hình minh...
Đề bàiMột bếp điện, trên bếp có ghi 220V – 1600W. Bộ phận chính của bếp là một dây dẫn bằng hợp kim và tỏa nhiệt khi có dòng điện chạy qua. Bếp hoạt động bình thường và dùng để...
Đề bàiNgười ta dùng một bếp điện để đun sôi nước trong một cái ấm (hình minh họa H9.12). Cho rằng hiệu điện thế và công suất của bếp không đổi. Trong hai trường hợp sau: đun sôi 2l nước...