Chữ người tử tù


Câu 1:   Tình huống truyện trong tác phẩm:- Hai nhân vật: Huấn Cao và Quản ngục, trên bình diện xã hội thì hoàn toàn đối lập nhau, nhưng hai nhân vật này đều là những người có tâm hồn nghệ sĩ....