Chữa lỗi dùng từ


I. Lặp từ:1. Gạch dưới những từ ngữ giống nhau trong các câu dưới đây:a. Từ lặp lại: tre, giữ, anh hùng.b. Từ lặp lại: truyện dân gian.2. Việc lặp đi lặp lại từ tre ở ví dụ a có...
Lời giải chi tiếtI. LẶP TỪ1. Gạch dưới những từ giống nhau trong các câu văn dưới đây:a) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làngm giữ...