Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận


I. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂMCâu 1 + 2: Tìm hiểu những đoạn văn trong SGK và cho biết việc nêu luận điểm mắc lỗi gì? Sau đó sửa lại.a. Luận điểm của đoạn văn bị lặp...