Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ


I. Câu thiếu chủ ngữ.Câu 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau:a. Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” cho thấy Dế Mèn biết phục thiện.   CN: không có   VN: Dế Mèn biết phục thiện.b. Qua truyện...
Lời giải chi tiếtI. CÂU THIẾU CHỦ NGỮ1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu văn đó.a) Qua truyện “Dế Mèn phiêu liêu kí” cho thấy Dế Mèn phục thiện.b) Qua truyện Dế Mèn phiêu liêu kí, em thấy Dế Mèn...