Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng.


  Đề bàiChứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?Lời giải chi tiết- Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với 3 nhóm ngành, 29 ngành công nghiệp:+ Công nghiệp khai thác (4 ngành): khai thác than đá, dầu...

  Đề bài

  Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?

  Lời giải chi tiết

  – Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với 3 nhóm ngành, 29 ngành công nghiệp:

  + Công nghiệp khai thác (4 ngành): khai thác than đá, dầu khí…

  + Công nghiệp chế biến (23 ngành): chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng…

  + Công nghiệp sản xuất, phân phối điện khí đốt, nước: sản xuất điện, nhà máy nước sạch…

  – Một số ngành công nghiệp trọng điểm: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm, công nghiệp dệt – may, công nghiệp hoá chất – phân bón – cao su, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí – điện tử…