CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN


Chọn phát biểu đúng.Nếu tổng momen lực tác dụng lên bằng 0 thì A. momen động lượng của vật thay đổi.B. gia tốc góc của vật thay đổi.C. tốc độ góc của vật không thay đổi.D. gia tốc toàn phần...
Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 2,8 m với một lực 50 N đặt tại vành của chiếc đu theo phương tiếp tuyến. Momen lực tác dụng vào đu quay có giá trị là nào...
Chọn phát biểu đúng.Đại lượng trong chuyển động quay của vật rắn tương tự như khối lượng trong chuyển động của chất điểm làA. momen động lượng.                     B. momen quán tính.C....
Chọn đáp án đúng.Một con quay có momen quán tính \(0,25kg.{m^2}\) quay đều (quanh trục cố định) với tốc độ 50 vòng trong 6,3 s. Momen động lượng của con quay đối với trục quay bằngA. \(4kg.{m^2}/s.\)       ...
Chọn đáp án đúng.Hai ròng rọc A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m, bán kính của ròng rọc A bằng \({1 \over 3}\) bán kính của ròng rọc B.  Tỉ lệ \({{{I_A}} \over {{I_B}}}\) giữa...
Hai đĩa tròn có momen quán tính \({I_1}\) và \({I_2}\) đang quay đồng trục và cùng chiều với tốc độ góc \({\omega _1}\) và \({\omega _2}\) (Hình 1.1). ma sát của trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho...
Một đĩa tròn có momen quán tính I đang quay quanh trục cố định với tốc độ góc \({\omega _0}.\) Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Nếu tốc độ góc của đĩa tăng lên 3 lần thì...
Roto của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 1000 vòng. Trong 15 s roto quay được một góc bằng bao nhiêu?Giải\(\varphi  = {{1000.2\pi } \over {60}}.15 = 1570\,rad.\)
Cách quạt của máy phát điện chạy bằng sức gió dài 35 m, quay với tốc độ 40 vòng/phút. Tính tốc độ dài tại điểm nằm ngoài cánh quạt.Giải\(\omega  = {{40} \over {60}}.2\pi ={4 \over 3}\pi \,\,rad/s = 4,2\,\,rad/s;\)\(v =...
Điền các đại lượng chưa biết vào bảng sau: \(\gamma \) \(\Delta \omega \) \(\Delta t\) a)?+4,5 rad/s5,0 sb)\( + 0,5\,rad/{s^2}\) 0,1 rad/s?c)\(3,14\,rad/{s^2}\) ? vòng/s1,0 sGiải \(\gamma \) \(\Delta \omega \) \(\Delta t\) a)\(0,9\,\,rad/{s^2}\) +4,5 rad/s5,0 sb)\( + 0,5\,rad/{s^2}\) 0,1 rad/s0,2 sc)\(3,14\,rad/{s^2}\)...
Một cầu thủ bóng chày ném quả bóng với tốc độ dài là 6,93 m/s. Nếu cánh tay cầu thủ đó dài 0,66 m thì tốc độ góc của bóng ngay lúc ném bằng bao nhiêu? Biết rằng, tay cầu...
Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5 m, khối lượng m = 2 kg. Tính momen quán tính của đĩa đối với trục vuông góc với mặt đĩa tại tâm O của đĩa.Giải\(I = {1 \over...
Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất, bán kính 40 cm có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một momen lực 16 N.m không đổi, đĩa...
Một rong rọc có bán kính 50 cm và có momen quán tính 0,05 \(kg.{m^2}\) đối với trục của nó. Ròng rọc chịu một lực không đổi 1,5 N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính...
Một lực tiếp tuyến có độ lớn 1,57 N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60 cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thì quay được vòng đầu tiên....
Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định là 60 \(kg.{m^2}\). Bánh đà đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay. Bỏ qua mọi lực cản....
Một đĩa tròn đồng chất khối lượng m = 1,5 kg, bán kính R = 40 cm đang quay đều quanh trục vuông góc với mặt đĩa với tốc độ góc \(\omega  = 10\) rad/s. Tác dụng lên đĩa một...
Một ròng rọc có bán kính 40 cm và có momen quán tính \(0,05\,kg.{m^2}\) đối với trục của nó.Ròng rọc chịu một lực không đổi 3,2N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc...
Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là \(8kg.{m^2}\), đang đứng yên thì chịu tác dụng của monen lực 32 N.m đối với trục quay. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể...
Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,4 m, khối lượng m = 1,5 kg quay đều với tốc độ góc \(\omega  = 10\)rad/s quanh một trục vuông  góc với mặt đĩa và đi qua tâm của...
Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay là \(10kg.{m^2}\), quay đều với tốc độ vòng 60 vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc đối với trục quay đó.Giải\(\omega  = {{60} \over {60}} \cdot 2\pi  =...
Một bánh đà quay nhanh dần đều (quanh trục cố định) từ trạng thía nghỉ, và sau đó 3 s thì nó có tốc độ góc 120 rad/s và có động năng quay là 36 kJ. Tính gia tốc góc...
Hai đĩa tròn có momen quán tính \({I_1} = {5.10^{ - 2}}\,\,kg.{m^2}\) và \({I_2} = 2,{5.10^{ - 2}}\,\,kg.{m^2}\)đang quay đồng trục và có cùng chiều với tốc độ góc \({\omega _1} = 10\) rad/s và \({\omega _2} = 20\) rad/s....
Một ròng rọc hình trụ, khối lượng M = 3kg, bán kính R = 0,4 m, được dùng để kéo nước trong một cái giếng (Hình 1.2). Một chiếc xô, khối lượng m = 2kg, được buộc vào  một sợi...
Hai vật có khổi lượng \({m_1} = 0,5\,\,kg\) và \({m_2} = 1,5\,\,kg\) được nối với nhau bằng một sợ dây nhẹ, không dãn, vắt qua một ròng rọc có trục quay nằm ngang và gắn cố định vào mép bàn...
Chọn đáp án đúng.Một bánh xe có đường kính 50cm, khi quay được một góc \(60^0\) quanh trục thì một điểm trên vành bánh xe đi được đoạn đường làA. 13,1 cm                   B. 26,2 cm                   C. 6,28 cm                   D. 3,14...
Chọn một đáp án đúng.Một cánh quạt cứ mỗi phút quay được 30 vòng thì có tốc độ góc bằngA. 0,5 rad/s                  B. 6,28 rad/s                C. 4,5 rad/s                 D. 3,14 rad/s.GiảiChọn đáp án D.
Có hai điểm A và B trên một đĩa CD quanh xung quanh trục đi qua tâm của đĩa. Điểm A ở ngoài rìa, điểm B cách tâm nửa bán kính. Gọi \({v_A},{v_B},{\gamma _A},{\gamma _B}\)  lần lượt là tốc độ...
Sau 2s từ lúc khởi động, tốc độ của bánh đà của một động cơ có giá trị nào sau đây? Biết rằng trong thời gian trên bánh đà thực hiện được một góc quay là 50 rad. Coi rằng...
Chọn đáp án đúng.Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ (quanh trục cố định), sau 4 s đầu tiên, nó đạt được tốc độ góc 20 rad/s. Trong thời gian đó, bánh xe quay được một...
Chọn đáp án đúng.Một bánh xe quanh nhanh dần đều quanh trục. lúc bắt đầu tăng tốc, bánh xe đang có tốc độ góc là 3 rad/s. Sau 10s, tốc độ góc của nó tăng lên đến 9 rad/s. Gia...
Xét một điểm M trên vật thể rắn đang chuyển động quay biến đổi đều quanh một trục cố định. Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của điểm M được kí hiệu như sau: (1) là tốc...
Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Trong những đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải là một hằng số?A. Momen quán tính.               ...
Một momen lực 120 N.m tác dụng vào bánh xe, làm cho bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc góc là \(8\,rad/{s^2}.\) Momen quán tính của bánh xe có giá trị nào sau đây?A....
Chọn câu đúng.Một đĩa mài chịu tác dụng của một momen lực khác 0 thìA. tốc độ góc của đĩa thay đổi.B. tốc độ góc của đĩa không thay đổi.C. góc quay của đĩa là hàm bậc nhất của thời...
Hai chất điểm có khối lượng 200 g và 300 g gắn ở hai đầu của một thanh cứng, nhẹ, có chiều dài 1,2 m. Momen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua trung điểm của thanh...
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối với trục quay cố định?A. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào khối lượng của vật.B. Momen quán tính của...
Trong trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều?A. Gia tốc góc không đổi.B. Tốc độ dài không đổi.C. Gia tốc hướng tâm không đổi. D. Tốc độ góc không đổi.GiảiChọn đáp án A.