CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ


Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khiA. li độ có độ lớn cực đại         B. gia tốc có độ lớn cực đại    C. li độ bằng 0                                                D. pha...
Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng 0 khiA. li độ cực đại                                            B. li độ...
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổiA. cùng pha với li độ                                                   B. ngược pha với li độ                        C. sớm pha \({\pi  \over 2}\) so với li độ                                              D. trễ  pha \({\pi  \over 2}\) so với li độ          ...
Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổiA. cùng pha với li độ                                       B. ngược pha với li độ            C. sớm pha \({\pi  \over 2}\) so với li độ                                  D. trễ  pha \({\pi  \over 2}\) so với li độGiảiChọn...
Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổiA. cùng pha với vận tốc                                              B. ngược pha với vận tốc        C. sớm pha \({\pi  \over 2}\) so với vận tốc                                         D. trễ  pha \({\pi  \over 2}\) so với vận tốcGiảiChọn...
Chọn đáp án đúngBiết rằng li độ \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) của dao động điều hoà bằng A vào thời điểm ban đầu t = 0. Pha ban đầu \(\varphi \) có giá trị...
Chọn đáp án đúngLi độ \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\) của dao động điều hào bằng 0 khi pha của dao động bằng. A.0                               B.  \({\pi  \over 4}\)                              C. \({\pi  \over 2}\)                               D....
Chọn phát biểu  đúngĐộng năng của vật dao động điều hòa biến đổi theo thời gianA. tuần hoàn với chu kì T                                            B. như một hàm côsin C. không đổi                                                                D. tuần hoàn với chu kì \({T \over 2}\) GiảiChọn...
Chọn câu saiCơ năng của vật dao động điều hòa bằngA. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kì    B. động năng vào thời điểm ban đầuC. thế năng ở vị trí biên       D. động...
Chọn phát biểu đúngDao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đãA. làm mất lực cản môi trường đối với vật chuyển động    B. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian...
Chọn đáp án đúngHai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha \(\Delta \varphi \). Biên độ của dao động lần lượt là \({A_1}\) và \({A_2}\). Biên độ A của dao động tổng hợp có...
Chọn phát biểu đúngMột vật dao động điều hòa với tần số góc.Thế năng của vật ấyA. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc \(\omega \)B. là một hàm dạng sin theo thời gian với...
Chọn phát biểu  đúngBiên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộcA. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vậtB. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vậtC. tân số ngoại lực tuần...
Chọn phát biểu  đúngĐối với một hệ dao động thì tần số của dao động cưỡng bứcA. bằng tần số dao động riêng của hệ khi không có ma sátB. bằng tần số dao động riêng của hệ khi có...
Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của dao dộng tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?A. Biên độ dao động thứ nhất            ...
Chọn câu đúngNgười đánh đuA. dao động tự doB. dao dộng duy trìC. dao động cưỡng bức cộng hưởngD. không phải là một trong ba loại dao động trênGiải Chọn đáp án D.Người đánh đu luôn luôn thay đổi tư thế...
Thiết lập phương trình động lực học và tính tần số góc của dao động tự do của các hệ dao động sau đây:a) Con lắc xoắn: một vật nặng treo ở đầu một sợi dây thẳng đứng đi qua...
Phương trình dao động của một vật là:                        \(x = 5\cos \left( {4\pi t + {\pi  \over 2}} \right)\) (cm)a) Xác định biên độ, tần số góc, chu kì và tần số của dao độngb) Xác định pha của dao...
Một vật  dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm và chu kì T = 2 s.a) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc thời gian là lúc nó đi qua vị trí cân bằng...
Một vật  dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và tần số f = 2 Hza) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đạib) Vật...
Điểm M dao động điều hòa theo phương trình:                        \(x = 2,5\cos 10\pi t\) (cm)a) Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị \({\pi  \over 3}\)? Lúc ấy li độ x bằng bao nhiêu?b) Viết phương trình...
Li độ x của một dao động biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số là 60 Hz, biên độ là 5 cm. Viết phương trình dao động (dưới dạng hàm côsin) trong các trường hợp sau đây:a)...
Biên độ của một dao động điều hòa là 0,50 m. Li độ hàm sin, gốc thời gian chọn vào lúc li độ cực đại. Xét trong chu kì dao động đầu tiên, tìm pha của dao động ứng với...
Li độ của một dao động điều hòa là hàm côsin và bằng 1,73 cm (coi gần đúng là \(\sqrt 3 \) cm) khi pha bằng \({\pi  \over 3}\), tần số bằng 5 Hz. Viết phương trình dao động.Giải\(x =...
Một điểm dao động điều hòa vạch ra một đoạn thẳng AB có độ dài 1 cm, thời gian mỗi lần đi hết đoạn thẳng từ đầu nọ đến đầu kia là 0,5 sa) Viết phương trình của dao độngb)...
Một vật có khối lượng 2 g dao động điều hòa với biên độ 2 cm và tần số 5 Hz. Hãy tính:a) Độ lớn cực đại của vận tốcb) Độ lớn cực đại của gia tốcc) Cơ năng của...
Pittông của một động cơ đốt trong dao động trên một đoạn thẳng dài 16 cm và làm cho trục khuỷu của động cơ quay đều với tốc độ 1200 vòng/phút (Hình 2.3)a) Viết phương trình dao động của pittôngb)...
Một điểm dao động điều hòa theo hàm côsin với chu kì 2 s và có tốc độ 1 m/s vào lúc pha dao động là \({\pi  \over 4}.\) a) Tìm biên độ dao động.b) Viết phương trình dao động...
Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 4 cm, chu kì T = 0,5 s. Vật nặng của con lắc có khối lượng là 0,4 kg. Hãy tính:a) Độ cứng k của lò xob) Cơ...
Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Người ta kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn...
Một con lắc lò xo có khối lượng m = 0,4 kg và độ cứng k = 40 N/m. Vật nặng ở vị trí cân bằng.a) Dùng búa gõ vào vật nặng, truyền cho vận tốc ban đầu bằng 20...
Trong một phút vật nặng gắn vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu kì dao dộng với biên độ dài là 8 cm. Tìm giá trị lớn nhất củaa) vận tốc.b) gia tốc.Giảia) \({v_{\max }} = \omega...
Một con lắc đơn đếm giây (tức là con lắc đơn có chu kì là 2 s) ở nhiệt độ là \({0^0}C\) và ở nơi có gia tốc trọng trường là \(9,81\,m/{s^2}.\) a) Tính độ dài của con lắc.b) Tìm...
Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (có chu kì T = 2 s) có độ dài 1 m thì con lác đơn có độ dài 3 m dao động với chu kì baoi nhiêu?Giải\(2\sqrt 3  = 2,464s\)
Một đồng hồ quả lắc đếm giây (có chu kì T = 2 s), quả lắc được coi như là một con lắc đơn với dây treo và vật nặng làm bằng đồng có khối lượng riêng là \(\rho  =...
Cho hai lò xo có độ cứng lần lượt là \({k_1}\) và \({k_2}.\) a) Nối chúng liên tiếp như ở Hình 2.4a. Tính độ cứng k của lò xo hợp thành.b) Nối chúng song song như Hình 2.4b và khi...
Có hai lò xo giống hệt nhau.a) Treo quả nặng 200 g vào một lò xo và dao động tự do, chu kì dao động là 2 s. Tính độ cứng k của lò xo.b) Nối hai lò xo liên...
Treo một vật nặng vào lò xo 1, nó dao động với chu kì \({T_1}.\) Treo cùng vật nặng ấy vào lò xo 2, nó dao động với chu kì \({T_2}.\)a) Nếu nối tiếp hai lò xo rồi treo vật...
Một con lắc lò xo gồm một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu của hai lò xo nằm ngang, hai lò xo này có cùng trục và ở hai phía khác nhau của hòn bi ( Hình 2.5)....
Một vật rắn có khối lượng m = 1,2 kg có thể quay quanh trục nằm ngang, khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật là d = 12 cm. Momen quán tính của vật đối với trục...
Một con lắc đơn đếm giây, vị trí thẳng đứng của dây treo là OA. Đóng một cái đinh I ở ngang điểm chính giữa M của dây treo khi thẳng đứng, đinh chặn một bên của dây (Hình 2.6)....
Có hai con lắc đơn có dây treo dài không bằng nhau, hiệu số độ dài của chúng là 28 cm. Trong khoảng thời gian mà con lắc thứ nhất thực hiện được 6 chu kì dao động thì con...
Một hòn bi nhỏ khối lượng m treo ở đầu một sợi dây và dao động. Chu kì dao động thay đổi bao nhiêu lần nếu hòn bi được tích một điện tích \(q > 0\) và đặt trong một...
Câu 2.45 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng caoMặt trăng có khối lượng bằng \({1 \over {81}}\) khối lượng Trái Đất và có bán kính bằng \({1 \over {3,7}}\) bán kính Trái Đất.a) Chu kì của con...
Một con lắc vật lí được treo trong thang máy. Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc \({1 \over {10}}g\) thì chu kì của con lắc dao động thay đổi như thế nào so với lúc...
Hai điểm \({M_1}\) và \({M_2}\) cùng dao động điều hòa trên một trục x, quanh điểm O, với cùng tần số f, cùng biên độ A và chênh lệch pha nhau một góc là \(\varphi \). Độ dài đại số...
Giải bài 2.47 với thay đổi như sau: Biên độ dao động của điểm \({M_1}\) là A, của điểm \({M_2}\)là 2A. Ngoài ra biết rõ thêm là dao động của \({M_2}\) sớm pha một góc \(\varphi  = {\pi  \over 3}\)...
Một con lắc đơn có khối lượng m = 10 kg và độ dài dây treo l =2 m. Góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng là \(\alpha  = {10^0} = 0,175\) rad. Tính cơ năng...