CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ


Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC.A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảmB. Năng...
Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện  có điện dung \(C = 0,1\,\,\mu F\). Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây?A. \(1,{6.10^4}\,\,Hz\)                                     ...
Tìm phát biểu sai về điện trường:A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.B. Một điện  trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường ở...
Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dụng C thực hiện dao động tự do không tắt. Giá trị cực đại của  hiệu điện thế giữa hai bản...
Chọn phát biểu đúng về điện từ trường trong khung dao động.A. Điện từ trường biến thiên trong tụ điện sinh ra một từ trường đều, giống như từ trường ở khe của nam châm hình chữ UB. Trong khoảng...
Một nam châm thẳng đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \), nó tạo ra xung quanh một từ trường \(\overrightarrow B \) có các đường sức từ như hình 4.1. Hãy vẽ các đường sức của điện trường...
Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm \(L = 1,{6.10^{ - 4}}\,H\) và một tụ điện có điện dung \(C = 8\,nF\) a) Tính chu kì dao động riêng của mạch và bước sóng của...
Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung \(C = 5\,\mu F\) và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = 50mH\)a) Xác định tần số dao động điện từ trong mạchb)...
Khi một quả cầu mang điện đang chuyển động tịnh tiến với vận tốc \(\overrightarrow v \) (Hình 4.2) thì có xuất hiện điện từ trường không? Hãy vẽ các đường sức của điện trường và từ trường nếu có.GiảiCó...
Bạn A ngồi tại rạp hát để nghe ca nhạc, bạn B ở nhà xem truyền hình trực tiếp buổi ca nhạc đó. Bạn A cho rằng mình nghe được âm nhạc trước bạn B vì bạn A chỉ ngồi...
Mạch dao động của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm \(L = {5.10^{ - 6}}H\), tụ điện có điện dung \(C = {2.10^{ - 8}}F\), điện trở thuần R = 0. Hãy cho biết máy...
Người ta mắc một tụ điện với một cuộn cảm thuần thành một mạch dao động LCa) Dao động điện từ trong mạch có tắt dần không? Tại sao? b) Tìm sự liện hệ giữa dòng điện cực đại \({I_0}\)...
Cho mạch điện như ở hình 4.3: \(C = 500pF;L = 0,2mH;\xi  = 1,5V;\) lấy \({\pi ^2} \approx 10\). Tại thời điểm t = 0, khóa K chuyển từ (1) sang (2). Thiết lập công thức biểu diễn sự phụ...
Một máy thu thanh đơn giản có mạch chọn sóng gồm một tụ điện có điện dung bằng 1800 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm bằng \({2.10^{ - 6}}H\). Hỏi máy này có thể thu được sóng...
Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 25 pF và và một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm  \(L = {10^{ - 4}}H\)(Hình 4.4). Giả sử ở thời điểm ban đầu cường...
Tại sao khi ở nhà đang nghe đài phát thanh mà có ai đó cắm, rút bếp điện hoặc bàn là thì thường có tiếng kêu xẹt xẹt trong loa?GiảiVì bếp điện, bàn là có công suất lớn nên khi...
Có bạn nói rằng đã gặp hiện tượng khi cầm một đèn ống đi dưới một đường dây điện cao thế thì thấy đèn ống phát sáng. Hiện tượng đó có thể xảy ra không? Tại sao?GiảiHiện tượng này có...