CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG


Bài 4.21 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột dòng điện có cường độ I = 5 A chạy trong một dây dẫn thẳng, dài (Hình 4.9). Xác định cảm ứng từ tại hai điểm M, N....
Bài 4.22 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCảm ứng từ của một dòng điện thẳng dài, tại điểm N cách dòng điện 2,5 cm bằng \(1,{8.10^{ - 5}}T\). Tính cường độ dòng điện.Giải:I = 2,25 A.
Bài 4.23 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHai dây dẫn thẳng, dài, song song cách nhau một khoảng cố định 42 cm. Trong dây thứ nhất có dòng điện cường độ \({I_1} = 3A\), dây thứ...
Bài 4.24 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho ba dòng điện thẳng, dài, song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Khoảng cách từ điểm M đến ba dòng điện được cho trên Hình 4.10....
Bài 4.25 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho ba dòng điện thẳng, dài, song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, đi qua ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều (Hình 4.11)....
Bài 4.26 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho ba dòng điện thẳng, dài, song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và đi qua ba đỉnh A, B, C của một hình vuông (Hình 4.12)....
Bài 4.27 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây tròn bán kính R = 4 cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng dây có cường độ I = 0,3 A....
Bài 4.28 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5 A chạy qua. Theo tính toán thì cảm ứng từ ở...
Bài 4.29 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoTính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm ; bán kính một vòng là R, vòng kia là 2R ; trong mỗi...
Bài 4.30 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHai sợi dây đồng giống nhau được uốn thành hai khung dây tròn, một khung chỉ có một vòng, khung kia có hai vòng. Nối hai đầu của...
Bài 4.31 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoNối hai điểm M, N của vòng tròn dây dẫn (Hình 4.13) với hai cực một nguồn điện. Tính cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn. Coi...
Bài 4.32 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột dây dẫn rất dài được căng thẳng, trong đó có một đoạn nhỏ ở khoảng giữa dây được uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5 cm....
Bài 4.33 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHình 4.16 biểu diễn sự định hướng của hai nam châm thử ở trong và ngoài ống dây dẫn điện. Chiều của hai nam châm thử đó vẽ đúng...
Bài 4.34 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoỐng dây điện trên Hình 4.17 bị hút về phía thanh nam châm. Hãy chỉ rõ cực của thanh nam châm.Giải:Cực Nam của thanh nam châm ở bên trái,...
Bài 4.35 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDùng loại dây đồng đường kính 0,5 mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ để tạo thành một ống...
Bài 4.36 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho dòng điện cường độ I = 0,15 A chạy qua các vòng dây của một ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây \(B =...
Bài 4.37 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDùng loại dây đồng đường kính 0,5 mm có phủ lớp sơn cách điện mỏng để quấn thành một ống dây dài. Ống dây có năm lớp nối...
Bài 4.38 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDùng một dây đồng có phủ lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ dài 50 cm, đường kính 4 cm để làm một ống dây....
Bài 4.39 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDùng một dây đồng đường kính d = 0,8 mm có phủ lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ có đường kính D = 4...
Bài 4.40 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho dòng điện thẳng I nằm trong mặt phẳng hình vẽ, có chiều từ trái sang phải như trên Hình 4.18. yy' là đường thẳng vuông góc với dòng...
Bài 4.41 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHai dòng điện thẳng dài, đặt vuông góc với nhau, không nối với nhau tại điểm bắt chéo, cùng nằm trong mặt phẳng. Dòng \({I_1}\) đặt dọc theo trục...
Bài 4.42 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoTính lực mà từ trường Trái Đất (ở gần xích đạo) tác dụng lên một đoạn dây của đường tải dòng điện không đổi. Giải thiết đoạn dây...
Bài 4.43 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột đoạn dây dài 46 m của đường tải dòng điện không đổi được đặt nằm ngang theo hướng Đông – Tây. Lực mà từ trường Trái Đất...
Bài 4.44 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDòng điện thẳng  được đặt vuông góc với mặt phẳng của dòng điện tròn \({I_2}\) và đi qua tâm của \({I_2}\) (Hình 4.20). Hỏi lực từ tác dụng lên...
Bài 4.45 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng  tam giác vuông AMN như trên Hình 4.21. Đặt khung dây vào trong từ trường đều, cảm...
Bài 4.46 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột thanh dẫn điện đồng chất có khối lượng m = 10 g, dài l = 1 m được treo trong từ trường đều. Đầu trên O của thanh...
Bài 4.47 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao         Một thanh nhôm MN dài 1,60 m, khổi lượng 0,20 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt nằm...
Bài 4.48 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCó hai thanh ray song song đặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều. Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang bằng \({30^o}\) ...
Bài 4.49 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDùng một dây đồng gập lại thành ba cạnh của một hình chữ nhật. Hai đầu M, N có thể quay xung quanh một trục cách điện nằm ngang...
Bài 4.50 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCó ba dòng điện thẳng, dài, song song, \({I_1},{I_2},{I_3}\) nằm trong mặt phẳng hình vẽ (Hình 4.26). Khoảng cách giữa \({I_1},{I_2}\) bằng a ; giữa \({I_2},{I_3}\) bằng b. Hãy...
Bài 4.51 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho hai dòng điện thẳng, dài, song song cùng chiều \({I_1},{I_2}\) nằm trong cùng mặt phẳng nằm ngang. \({I_1} = {I_2} = 50A\). Hai điểm M, N trên Hình...
Bài 4.52 trang 53 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây tròn bán kính 10 cm gồm 50 vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ 10 A chạy qua. Khung dây đặt trong từ...
Bài 4.53 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây tròn bán kính 5 cm gồm 75 vòng được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25T. Mặt phẳng của khung hợp với...
Bài 4.54 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHai khung dây vẽ trên các Hình 4.28 và 4.29 có kích thước giống nhau. Dòng điện trong khung có cường độ I bằng nhau nhưng chiều ngược nhau....
Bài 4.55 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho một khung dây hình vuông cạnh a (Hình 4.30). Khung đặt trong từ trường đều, đường sức từ song song với mặt phẳng khung. Tính momen lực từ...
Bài 4.56 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoĐưa một nam châm mạnh lại gần ống phóng điện tử của máy thu hình thì hình ảnh trên màn hình bị nhiễu. Giải thích vì sao?Giải:Nam châm...
Bài 4.57 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHỏi một hạt nam châm điện có thể chuyển động thẳng với vận tốc không đổi trong từ trường đều được không?Giải: Có thể, nếu hạt chuyển động dọc...
Bài 4.58 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoThành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất bằng \(3,{0.10^{ - 5}}T\), thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phương nằm ngang theo chiều...
Bài 4.59 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận...
Bài 4.60 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột electron và một hạt \(\alpha \) sau khi được tăng tốc bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ (Hình 4.31). Hỏi...
Bài 4.61 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao Một electron chuyển động thẳng đều trong một miền có từ trường đều \(\overrightarrow B \) và điện trường đều \(\overrightarrow E \). Vecto vận tốc \(\overrightarrow...
Bài 4.62 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho một lõi sắt gồm hai thanh sắt A, B được nối với nhau bằng một thanh sắt thứ ba (Hình 4.33). Người ta định quấn dây trên hai...
Bài 4.63 trang 55 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoĐưa một nam châm mạnh lại gần một chong chóng mà cánh làm bằng các lá sắt (Hình 4.34). Đốt một ngọn đèn ở dưới chong chóng thì...
Bài 4.64 trang 56 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho vào ống nghiệm thủy tinh các hạt mạt sắt tới gần miệng ống, rồi đậy nút lại.a) Đưa từng cực của kim nam châm lần lượt lại...
Bài 4.65 trang 56 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoLàm nhiễm từ một kim khâu bằng cách đặt nó dọc theo một thanh nam châm mạnh ở gần cực của nam châm. Sau đó lấy ra, đặt nó...
Bài 4.64 trang 56 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoBạn Lan làm thí nghiệm về từ phổ của một ống dây. Dựa vào từ phổ thu được, Lan đã vẽ các đường sức từ của ống dây...
Bài trắc nghiệm bài 4.1 trang 41 Sách bài tập( SBT ) Vật lí 11 nâng caoPhát biểu nào sai?A. một nam châm.B. thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát.C. dây dẫn có dòng điện.D. chùm tia điện...
Bài trắc nghiệm bài 4.6 trang 43 Sách bài tập( SBT ) Vật lí 11 nâng caoChọn phát biểu đúng.Khi dịch chuyển điểm quan sát ra xa dòng điện thẳng gấp hai lần, đồng thời tăng cường độ dòng điện...
Bài 4.11 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHình 4.5 vẽ đoạn dòng điện MN đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau.Chọn một...
Bài 4.17 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCó một thanh nam châm và một thanh thép bề ngoài giống hệt nhau. Làm thế nào để phân biệt thanh nam châm với thanh thép với điều...
Bài 4.18 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCác đường sức từ có điểm xuất phát và điểm tận cùng không? Nếu có thì điểm xuất phát là điểm nào, điểm tận cùng là điểm nào?Giải:Các...
Bài 4.19 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột nam châm hình chữ U được khép kín bởi thanh sắt 1. Cầm nam châm giơ lên cao, thanh sắt 1 vẫn không bị rơi. Nhưng nếu cho...
Bài 4.20 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoTrên Hình 4.8, MN biểu diễn một tia điện tử, trong đó các electron chuyển động theo chiều mũi tên. Hỏi chiều của vecto cảm ứng từ tại điểm...