Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Ngữ văn 8 tập 1


Lời giải chi tiết1. Tìm các từ ngữ chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng ở địa phương tương ứng với các từ ngữ toàn dân sau đây (yêu cầu học sinh làm vào vở).Trả lời: STT   ...