Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) – Ngữ văn 8 tập 2


Câu 1: Đọc các đoạn trích:   Các từ xưng hô địa phương trong các đoạn trích trên là: u, mợ (đều dùng để thay thế cho mẹ). Từ mẹ là từ toàn dân, từ u là từ địa phương, còn từ mợ là một biệt ngữ xã hội.Câu 2: Tìm các...
Lời giải chi tiếtCâu 1. Đọc các đoạn trích sau:a) Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo:- U đi đâu từ lúc non trưa đến giờ? Có mua được gạo hay không? Sao u lại...