Chương trình địa phương (phần Văn) – Ngữ văn 8 tập 1


1. Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ quê ở thành phố, tỉnh hoặc quận, huyện nơi em ở theo mẫu. Chú ý: Chỉ thống kê những tác giả có sáng tác được công bố trước năm 1975.Trả...