CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG


Bài trắc nghiệm bài 6.2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoTrong các câu sau đây, câu nào sai?1. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng?A. khi góc tới i tăng, thì góc khúc xạ r...
Bài 6.3 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho một bản hai mặt song song có chiết suất n, bề dày e, đặt trong không khí. Xét một tia sáng SI từ một điểm sáng S...
Bài 6.4 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMặt O nhìn theo phương vuông góc xuống đáy một chậu nước có chiết suất là \(n = {4 \over 3}\), bề dày lớp nước là 16 cm. Đáy...
Bài 6.5 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột cái đinh được cắm vuông góc vào tâm O một tấm gỗ hình tròn có bán kính R = 5 cm. Tấm gỗ được thả nổi trên...
Bài 6.6 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột thước kẻ dài 40 cm được để chìm một nửa chiều dài trong nước (chiết suất của nước là \(n = {4 \over 3}\)). Thước nghiêng \({45^o}\) với...
Bài 6.7 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho một bản thủy tinh hai mặt song song, có bề dày 6 cm, chiết suất 1,5. Một vật sáng AB cao 4 cm, cách bản 20 cm...
Bài 6.8 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho các dụng cụ sau (Hình 6.1):-  Một bản mặt song song, trong suốt.-  Một compa.-  Một thước thẳng.-  Một tờ giấy trắng.Hãy trình bày và giải thích...
Bài 6.9 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDán mặt sau hai cạnh dài của hai gương phẳng lại với nhau bằng một dải bìa cứng sao cho có thể đóng mở hai gương được dễ...
Bài trắc nghiệm bài 6.1 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao1. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tớiA. luôn luôn lớn hơn 1.B. luôn luôn nhỏ hơn 1.C. tùy...