CHƯƠNG VII: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG


Bài trắc nghiệm bài 7.1 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoChọn câu đúng.1. Chiếu một tia sáng tới một mặt bên của lăng kính thìA. luôn luôn có tia sáng ló ra ở mặt bên...
Bài trắc nghiệm bài 7.2 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCâu (hoặc hình) nào dưới đây sai?1. Cho một chùm tia song song, đơn sắc, đi qua một lăng kính thủy tinh.A. Chùm tia ló...
Bài trắc nghiệm bài 7.3 trang 76 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoChọn câu đúng.1. Một vật thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính L. Đặt ở phía bên kia thấu kính một...
Bài trắc nghiệm bài 7.4 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCâu (hoặc hình) nào dưới đây sai?1. Đường đi của tia sáng qua thấu kính ở Hình 7.2.A. Hình 7.2a.                                B. Hình 7.2b.C. Hình 7.2c.                               ...
Bài trắc nghiệm bài 7.5 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCâu (hoặc hình) nào dưới đây không đúng?1. Vị trí vật và ảnh ở Hình 7.3.A. Hình 7.3a.                                      B. Hình 7.3b.C. Hình 7.3c.                                      D. Hình...
Bài trắc nghiệm bài 7.6 trang 80 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoChọn câu đúng.Để mắt có thể nhìn thấy rõ vật ở các khoảng cách khác nhau thìA. thấu kính mắt phải dịch chuyển ra xa...
Bài 7.11 trang 81 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao                                      Hãy điền các từ thích hợp vào các chỗ trống ở các mệnh đề sau để tạo thành các câu trả lời đúng.Mắt bị cận là mắt...
Bài trắc nghiệm bài 7.16 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCâu nào đúng ?Để mắt lão có thể nhìn rõ được vật ở gần như mắt thường, người ta phải đeo loại kính sao cho...
Bài trắc nghiệm bài 7.21 trang 84 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoChọn câu đúng.Kính hiển vi gồm vật kính và thị kính là các thấu kính hội tụ.A. Vật kính và thị kính có tiêu cự...
Bài 7.25 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho một lăng kính có chiết suất 1,5 ; tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC. Chiếu tới mặt AB một chùm sáng hẹp (tia sáng)...
Bài 7.26 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoLăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc ở đỉnh là \(A = {75^o}\), góc \(B = {60^o}\), chiết suất \(n = 1,5\).a) Chiết tới mặt...
Bài 7.27 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoLăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC, chiết suất 1,5. Một chùm sáng song song từ khe F của một ống chuẩn trực...
Bài 7.28 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc ở đỉnh \(A = {60^o}\) đặt trong không khí. Một chùm sáng hẹp khi đi qua...
Bài 7.29 trang 85 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột chậu thủy tinh nằm ngang chứa một lớp nước dày có chiết suất \({4 \over 3}\).Một tia sáng SI chiết tới mặt nước với góc tới là...
Bài 7.30 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoChiếu một chùm sáng hội tụ tới một thấu kính L và hứng chùm tia ló lên một màn phẳng E vuông góc với trục chính của L,...
Bài 7.31 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột điểm sáng S ở trước một thấu kính hội tụ L một đoạn 40 cm. Tiêu cự của \({L_1}\) là 30 cm. Điểm sáng cách trục chính...
Bài 7.32 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoVật sáng AB cách màn ảnh 150 cm. Trong khoảng giữa vật và màn ảnh, ta đặt một thấu kính hội tụ L coi như song song với...
Bài 7.33 trang 86 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoThấu kính hội tụ \({L_1}\) có tiêu cự 50 cm. Thấu kính phân kì \({L_2}\) có tiêu cự 30 cm. Hai thấu kính được ghép đồng trục.a) Một...
Bài 7.34 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột thấu kính \({L_1}\) có chiết suất \(n = 1,5\); hai mặt lồi có bán kính bằng nhau và bằng 10 cm được ghép đồng trục với một...
Bài 7.35 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho thấu kính \({L_1}\) có một mặt phẳng, một mặt lồi. Bán kính mặt lồi là 20 cm. Một thấu kính \({L_2}\) có một mặt phẳng, một mặt lõm....
Bài 7.36 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho hai thấu kính hội tụ \({L_1},{L_2}\) có cùng tiêu cự là 3 cm, được ghép đồng trục, cách nhau một đoạn a = 2 cm.Tìm vị trí...
Bài 7.37 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột thấu kính hội tụ L có một mặt phẳng và một mặt lồi bán kính R = 1 m. Chiết suất của thấu kính n = 1,5....
Bài 7.38 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoĐặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ \({L_1}\) có tiêu cự \({f_1} = 30cm\) và cách thấu kính 36 cm....
Bài 7.39 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHai thấu kính cùng có một mặt phẳng và một mặt lồi có bán kính R = 15 cm, chiết suất n = 1,5 nhưng đường kính khẩu độ...
Bài 7.40 trang 88 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho một thấu kính phân kì \({L_1}\) có tiêu cự 20 cm và một điểm sáng S ở rất xa trên trục chính của \({L_1}\). Để hứng được ảnh...
Bài 7.41 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho ba thấu kính ghép đồng trục (Hình 7.7) đặt cách đều nhau 10 cm. Độ tụ của các thấu kính là \({D_1} = {D_3} = 10dp,{D_2} =  -...
Bài 7.42 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoKhoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới của một mắt bình thường là 1,5 cm.a) Điểm cực viễn của mắt nằm ở đâu? Độ...
Bài 7.43 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột học sinh do thường xuyên đặt sách cách gần mắt 11 cm khi đọc nên sau một thời gian học sinh ấy không còn thấy rõ những...
Bài 7.44 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột mắt bình thường khi về già khả năng điều tiết kém, nên khi điều tiết tối đa độ tụ chỉ tăng thêm 1 điôp. Lúc chưa điều...
Bài 7.45 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột mắt cận về già có điểm cực cận cách mắt 0,4 m và điểm cực viễn cách mắt 1 m.a) Phải đeo kính \({L_1}\) loại gì, có...
Bài 7.46 trang 90 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHãy chỉ ra các trường hợp mà số bội giác G của kính lúp nhận các giá trị dưới đây (với k là số phóng đại của ảnh...
Bài 7.47 trang 90 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột mắt không tật có điểm cực cận cách mắt 20 cm, quan sát vật AB qua một kính lúp có tiêu cự \(f = 2cm\).a) Xác định...
Bài 7.48 trang 90 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMắt bình thường có điểm cực cận cách mắt 15 cm, quan sát vật AB qua một kính lúp ở trạng thái không điều tiết. Xác định giá...
Bài 7.49 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoKhi đeo sát mắt cận một thấu kính phân kì có độ tụ \(D =  - 1dp\), mắt nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết...
Bài 7.50 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột kính lúp có độ tự 50 dp. Mắt có điểm cực cận cách mắt 20 cm đặt tại tiêu điểm ảnh của kính để nhìn ảnh của...
Bài 7.51 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực có số bội giác 250. Vật quan sát \(AB = 1\mu m\).a) Tính góc trông ảnh của AB...
Bài 7.52 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoKính hiển vi có vật kính \({L_1}\) với tiêu cự \({f_1} = 0,1cm\), thị kính \({L_2}\) với tiêu cự \({f_2} = 2cm\) và độ dài quang học \(\delta  =...
Bài 7.53 trang 91 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột kính hiển vi có vật kính với tiêu cự \({f_1} = 2,4cm\), thị kính với tiêu cự \({f_2} = 4cm\) và khoảng cách giữa hai kính bằng 16...
Bài 7.54 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột kính hiển vi, vật kính có tiêu cự \({f_1} = 0,6cm\), thị kính có tiêu cự \({f_2} = 3,4cm\). Hai kính đặt cách nhau 16 cm.a) Mắt một học...
Bài 7.55 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột kính thiên văn có vật kính với tiêu cự \({f_1} = 1m\), thị kính với tiêu cự \({f_2} = 4cm\). Một mắt thường có điểm cực cận cách mắt...
Bài 7.56 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột kính thiên văn khúc xạ có vật kính với độ tụ là 1 điôp và thị kính với tiêu cự là 2 cm. Trục của kính hướng...
Bài 7.57 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoVật kính của một kính thiên văn có tiêu cự \({f_1} = 1,2m\).a) Hỏi thị kính phải có tiêu cự \({f_2}\) bằng bao nhiêu để cho kính có...
Bài 7.58 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột ống nhòm Ga-li-lê cấu tạo bởi vật kính có tiêu cự \({f_1} = 25cm\) và thị kính có độ tụ là \( - 10dp\). a) Hãy thông qua...
Bài 7.59 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho các dụng cụ sau:- Một thấu kính phân kì.- Một bóng đèn sáng nhỏ, pin, dây dẫn.- Một thấu kính hội tụ.- Một thước đo có vạch...
Bài 7.60 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoTiến hành thí nghiệm: Giữ một vật nhỏ (đầu bút bi, nắp bút máy…) nằm ngang ngay trước một cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, chứa gần đầy...
Bài 7.61 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoNhúng nghiêng một ống thủy tinh rỗng vào một cốc thủy tinh chứa gần đầy nước sao cho đáy ống chạm vào đáy cốc và miệng ống nằm ở...
Bài 7.62 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoĐổ gần đầy nước vào một cốc nhự trong suốt (hoặc chai nhựa nhẵn) hình hộp chữ nhật hoặc hình trụ có đường kính khoảng (8 div 10cm). Cắt một...