CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 38


Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.1. Trật tự di chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá của người làA. cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.B. thực quản, dạ dày, ruột non,...
7. Khi bạn hít vào, cơ hoànhA. dãn và nâng lên.                       B. dãn và hạ xuống.C. co và nâng lên.                  ...
13. Một người có huyết áp 125/80. Con số 125 chỉ.....và con số 80 chỉ......    A.  huyết áp trong tâm thất trái......huyết áp trong tâm thất phải......B.huyết áp động mạch....... nhịp tim.C. huyết áp trong kì co tim...........huyết áp...
18. Trong cơ thể, các hệ nào sau đây có vai trò chủ yếu điều chỉnh hoạt động của các hệ khác?A. Hệ tim mạch và hệ cơ.                    B. Hệ thần...