Cô Tô


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: * Bố cục: 3 phần- Từ đầu đến “ở đây”: Toàn cảnh Cô Tô một ngày sau bão.- Tiếp theo đến “nhịp cánh”: Cảnh mặt trời lên trên biển Cô Tô.- Còn lại:...
Lời giải chi tiết1. Bài văn Cô Tô có thể chia làm mấy đoạn? Nội dung cùa mỗi đoạn là gì?Trả lời:Bài văn Cô Tô có thể chia làm ba đoạn:-    Đoạn một: từ đầu đến “theo mùa sóng ở...
Phát biểu cảm nghĩ về một đoạn văn mà em thích nhất trong bài kí Cô Tô của Nguyễn Tuân.Bài làmBài kí Cô Tô của Nguyễn Tuân là một tác phẩm đặc sắc mà ở đó đoạn tả mặt trời...
Đề bài: Cảm nhận của em về đoạn trích Cô Tô (Ngữ văn 6 - Tập II) trong tác phẩm cùng tên của Nguyễn Tuân.Bài làmNguyễn Tuân là nhà văn nổi tiếng, có sở trường về thể tuỳ bút và...